Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.9.2015

Peliteollisuus oli kasvuala vuonna 2014

Yrityssektorin yhteen laskettu liikevaihto oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 382,7 miljardia euroa vuonna 2014. Yritysten liikevaihto laski 9,8 miljardia euroa vuodesta 2013. Teollisuuden liikevaihto supistui 5,5 ja kaupan 6,4 miljardia euroa. Rakentamisen liikevaihto kasvoi 0,4 miljardia. Palveluiden sektoreilla liikevaihtoa kertyi 1,8 miljardia enemmän kuin edellisvuonna pääosin peliteollisuuden voimakkaasta kasvusta johtuen.

Yritysten liikevaihto 2014*

Yritysten liikevaihto 2014*

* ennakkotieto

Liikevaihdon laskusta huolimatta teollisuus pystyi kuluja karsimalla kasvattamaan liiketulosta edellisvuodesta. Kaupan toimialalla liiketulosta kertyi hieman vähemmän kuin vuonna 2013, koska liiketoiminnan yleiskustannuksia ei kyetty sopeuttamaan myyntikatteen laskua vastaavasti.

Palvelutoimialoilla liikevaihdon kasvu tuli Informaatio ja viestinnän toimialalta, jonka liikevaihto kasvoi 17,8 miljardiin euroon eli 1,3 miljardilla eurolla. Toimialan liiketulos koheni 0,4 miljardilla eurolla. Kasvu tuli lähes kokonaan peliteollisuudesta.

Yritysten liiketulos toimialoittain 2013-2014*

Yritysten liiketulos toimialoittain 2013-2014*

* ennakkotieto

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston ennakkotiedot kattavat kaivostoiminnan ja teollisuuden, rakentamisen sekä kaupan ja palvelujen toimialat. Ennakkotilastossa ei julkaista kaikkien yritysten yhteenlaskettuja tietoja, koska ennakkotiedoista puuttuvat alkutuotannon toimialan yksiköt.

Yritysten lukumäärä oli laskussa useilla toimialoilla, etenkin Teollisuuden (toimiala C), Kaupan (G) ja Rakentamisen (F) aloilla. Yritysten määrä kasvoi kuitenkin muutamilla palvelualoilla.

Yritysten työllistämän henkilöstön määrä laski lähes kaikilla toimialoilla. Useimmista muista toimialoista poiketen Terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialan henkilöstön määrä kasvoi noin 1,8 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Tiedot perustuvat verohallinnon elinkeinoveroaineistoihin. Tietoja on täydennetty Tilastokeskuksen omilla kyselyillä.


Lähde: Tilastokeskus

Lisätietoja: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jaakko Salmela 029 551 3454, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (260,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 24.9.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6217. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yrti/2014/yrti_2014_2015-09-24_tie_001_fi.html