Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.12.2016

Servicenäringarna stod för den största ökningen av rörelsevinsten år 2015

Företag inom industri, byggverksamhet, handel och service hade en sammanlagd omsättning på 378,5 miljarder euro år 2015. Omsättningen minskade med 5,2 miljarder euro från året innan. Företagens rörelsevinst var totalt 15,8 miljarder euro, varav andelen hos företag inom servicesektorn var 7,1 miljarder euro. Industrins rörelsevinst stannade på 4,9 miljarder euro p.g.a. negativt rörelseresultat när det gäller tillverkning av kommunikationsutrustning. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens struktur- och bokslutsstatistik över företag 2015.

Företagens rörelsevinst 2013–2015

Företagens rörelsevinst 2013–2015

Omsättningen för hela industrin uppgick till 140,7 miljarder euro år 2015. Året innan var omsättningen 147,5 miljarder euro. Omsättningsutvecklingen påverkades betydligt av omstruktureringar av stora företag inom elektronikindustrin och metallframställning. Inom elektronikindustrin sjönk omsättningen med 6,6 miljarder euro, medan den ökade inom metallframställning med 3,1 miljarder euro.

Det negativa rörelseresultatet på nästan två miljarder euro när det gäller tillverkningen av kommunikationsutrustning inom elektronikindustrin inverkade på den minskade rörelsevinsten inom hela industrin. Rörelsevinstprocenten inom hela industrin var på föregående års nivå och uppgick till 3,4 procent av rörelseintäkterna.

Omsättningen inom servicenäringarna uppgick till 93,4 miljarder euro år 2015. Omsättningen ökade med 3 miljarder euro, dvs. 3,3 procent från året innan. Av servicenäringarna ökade informationssektorn fortfarande kraftigt, med 1,3 miljarder euro från år 2014. Av ökningen stod spelbranschen för 0,8 miljarder euro. Servicenäringarnas sammanräknade rörelsevinst ökade med 0,4 miljarder euro från året innan. Spelbranschen kunde öka sin rörelsevinst med nästan 0,4 miljarder euro.

Uppgifterna baserar sig på skatteförvaltningens näringsskattematerial. Uppgifterna har kompletterats med Statistikcentralens egen enkät.

Antalet anställda i företagen minskade också år 2015

Under år 2015 verkade 365 051 företag i Finland, vilket är ungefär 3 500 företag färre än året innan. Antalet företag minskade inom näringsgrenarna industri (näringsgrenarna B–E), byggverksamhet (F) och handel (G). Antalet företag inom servicenäringarna ökade med omkring en procent. Om företagen inom primärproduktionen i näringsgren A inte beaktas ökade antalet företag med något under tusen företag.

Största delen av företagen är näringsidkare vars andel var något över 45 % år 2015 även om deras andel minskade. Andelen aktiebolag fortsatte att öka och uppgick till ungefär 39 %. Andelen öppna bolag och kommanditbolag fortsatte att minska.

Antalet anställda i företagen utvecklades på samma sätt som när det gäller företagen. År 2015 fanns det totalt 1 423 306 personer anställda i företagen som löntagare eller företagare. Detta är 10 760 personer färre än år 2014. Antalet anställda minskade inom industri, byggverksamhet och handel, men steg med 0,9 procent inom servicenäringarna.

Femtiotre procent av de anställda i företagen arbetade i företag som hör till en koncern. Koncernföretagens andel av anställda ökade något från året innan. Även om majoriteten av anställda arbetar i koncernföretag hörde bara något under 4,5 % av företagen till en koncern år 2015.

Antalet anställda totalt ökade i företag med 20–499 anställda. Det totala antalet anställda i företag som sysselsätter 0–4 personer har sjunkit åtminstone från år 2013. Också det totala antalet anställda i företag som sysselsätter fler än 500 personer har minskat under motsvarande period.


Källa: Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (209,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 16.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/2015/yrti_2015_2016-12-16_tie_001_sv.html