Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.12.2016

Palvelualat keräsivät eniten liikevoittoa vuonna 2015

Teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palvelualojen yritykset keräsivät liikevaihtoa yhteensä 378,5 miljardia euroa vuonna 2015. Liikevaihto supistui 5,2 miljardia euroa edellisvuodesta. Yrityksille jäi liikevoittoa yhteensä 15,8 miljardia euroa, josta palvelualojen yritysten osuus oli 7,1 miljardia euroa. Teollisuuden liikevoitto jäi 4,9 miljardiin euroon johtuen viestintälaitteiden valmistuksen negatiivisesta liiketuloksesta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen julkaisemasta Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastosta 2015.

Yritysten liikevoitto 2013–2015

Yritysten liikevoitto 2013–2015

Koko teollisuuden liikevaihto oli 140,7 miljardia euroa vuonna 2015. Vuotta aiemmin liikevaihtoa kertyi 147,5 miljardia euroa. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti merkittävästi elektroniikkateollisuuden ja metallien jalostuksen isojen yritysten liiketoimien uudelleenjärjestelyt. Elektroniikkateollisuudessa liikevaihto laski 6,6 miljardia euroa ja metallien jalostuksessa liikevaihto kasvoi 3,1 miljardia.

Elektroniikkateollisuudessa viestintälaitteiden valmistuksen lähes kahden miljardin euron negatiivinen liiketulos vaikutti koko teollisuuden liiketuloksen supistumiseen. Koko teollisuuden liikevoittoprosentti pysyi edellisvuoden tasolla, ja oli 3,4 prosentti liiketoiminnan tuotoista.

Palvelualojen liikevaihto oli 93,4 miljardia euroa vuonna 2015. Liikevaihto kasvoi 3 miljardia euroa eli 3,3 prosenttia edellisvuodesta. Palvelualoista informaatiosektori kasvoi edelleen voimakkaasti, 1,3 miljardia euroa vuodesta 2014. Kasvusta peliala kattoi 0,8 miljardia euroa. Palvelualojen yhteenlaskettu liikevoitto kasvoi 0,4 miljardia euroa edellisvuodesta. Peliala pystyi kasvattamaan liikevoittoaan lähes 0,4 miljardilla eurolla.

Tiedot perustuvat verohallinnon elinkeinoveroaineistoihin. Tietoja on täydennetty Tilastokeskuksen omalla kyselyllä.

Yritysten henkilöstön määrä laskussa myös 2015

Vuoden 2015 aikana Suomessa toimi 365 051 yritystä, joka on noin 3 500 yritystä vähemmän kuin edellisvuotena. Yritysten määrä laski teollisuuden (toimialat B–E), rakentamisen (F) ja kaupan (G) toimialoilla. Palvelualojen yritysmäärä kasvoi noin prosentin. Mikäli alkutuotannon toimialan A yritykset jätetään huomioimatta, yritysmäärä kasvoi hieman alle tuhannella yrityksellä.

Suurin osa yrityksistä on elinkeinonharjoittajia, joiden osuus oli hieman yli 45 % vuonna 2015 vaikka niiden osuus laski. Osakeyhtiöiden osuus jatkoi kasvuaan ja se oli noin 39 %. Avoimien- ja kommandiittiyhtiöiden osuus jatkoi laskuaan.

Henkilöstön määrä kehittyi yritysten määrän tavoin. Vuonna 2015 yrityksissä työskenteli palkansaajana tai yrittäjänä yhteensä 1 423 306 henkeä, joka on 10 760 vähemmän kuin vuonna 2014. Henkilöstön määrä laski teollisuuden, rakentamisen ja kaupan toimialoilla, mutta nousi 0,9 prosenttia palvelualoilla.

53 % yritysten henkilöstöstä työskenteli konserniin kuuluvissa yrityksissä. Konserniyritysten osuus henkilöstöstä kasvoi hienoisesti edeltävästä vuodesta. Vaikka enemmistö henkilöstöstä työskentelee konserniyrityksissä, vain hieman alle 4,5 % yrityksistä kuului konserniin vuonna 2015.

Henkilöstön yhteenlaskettu määrä kasvoi yrityksissä, joissa työskenteli 20–499 henkeä. 0–4 henkeä työllistävien yritysten yhteenlaskettu henkilöstö on laskenut ainakin vuodesta 2013. Myös yli 500 henkeä työllistävien yritysten yhteenlaskettu henkilöstö on laskenut vastaavalla jaksolla.


Lähde: Tilastokeskus

Lisätietoja: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (299,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 16.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6217. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yrti/2015/yrti_2015_2016-12-16_tie_001_fi.html