Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.9.2017

Tillväxten inom servicenäringarna fortsatte 2016

Företagens (Tol B-S, exkl. K) sammanlagda omsättning var enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter 384 miljarder euro år 2016. Inom servicenäringsgrenarna ökade omsättningen med 3,7 miljarder euro från året innan. Den gynnsamma utvecklingen inom byggverksamhet och handel också bidrog till att omsättningen inom hela företagssektorn steg med 5,5 miljarder euro jämfört med året innan. Inom byggverksamhet ökade omsättningen med 2,4 miljarder och inom handeln med 1,6 miljarder euro. Omsättningen för hela industrin minskade med 2,2 miljarder euro.

Företagens omsättning 2015–2016*

Företagens omsättning 2015–2016*

Omsättningen inom tillverkning (TOL C) minskade ytterligare och uppgick till 121,7 miljarder euro år 2016. Året innan var omsättningen 124,3 miljarder euro, vilket innebär att omsättningen minskade med 2,6 miljarder euro, dvs. 2,1 procent. Omsättningen inom industriverksamhet ökade med över 700 miljoner euro. Däremot minskade omsättningen av annan verksamhet. Inverkan av de stora bolagsarrangemangen inom el- och elektronikindustrin syntes ännu år 2016. Den sammanlagda omsättningen för företagen inom näringsgrenen minskade med 3,5 miljarder euro. Inom hela metallindustrin gick omsättningen ned med 4,2 miljarder euro. Inom skogsindustrin ökade omsättningen med 1,8 miljarder euro, vilket till stor del berodde på omorganiseringar av företagens funktioner.

Företagssektorns totala förädlingsvärde var ungefär 102,2 miljarder euro år 2016. Företagens förädlingsvärde var 5,9 miljarder euro högre än år 2015. Drygt en tredjedel av ökningen av förädlingsvärdet, dvs. 2,3 miljarder euro, härrörde från de industriella näringsgrenarna (TOL B–E). Förädlingsvärdet från servicenäringsgrenarna ökade med 2,1 miljarder euro från året innan. Inom byggverksamhet ökade förädlingsvärdet med 0,9 miljarder och inom handeln med 0,6 miljarder euro.

Företagens förädlingsvärde 2016*

Företagens förädlingsvärde 2016*

Antalet företag minskade inom handeln 2016

Enligt de preliminära uppgifterna var antalet företag sammanlagt något under 284 000 (exkl. TOL A) och var som helhet betraktat på samma nivå som året innan. Antalet företag ökade inom hotell- och restaurangbranschen, fastighetsverksamhet samt kultur- och idrottsverksamhet (I, L och R). Inom näringsgrenarna tillverkning, byggverksamhet, handel och logistik (C, F, G, H) minskade antalet företag. Inom handeln var minskningen nästan tusen företag, inom byggverksamhet 600 och inom tillverkning 500 företag.

Antalet anställda som företagen sysselsatt var 1,4 miljoner omvandlade till heltidsanställda (exkl. TOL A) år 2016). Det sammanlagda antalet anställda steg med nästan 9 000 årsverken jämfört med året innan. Mest steg antalet anställda i företag inom näringsgrenarna uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster samt inom byggverksamhet (N och F). Inom näringsgrenen uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster var ökningen 6 100 årsverken och inom byggverksamhet 5 400 årsverken. Antalet anställda sjönk mest inom näringsgrenarna tillverkning och logistik (C och H). Inom tillverkning var minskningen 9 800 årsverken och inom logistik 2 000 årsverken jämfört med året innan.

De preliminära uppgifterna i struktur- och bokslutsstatistik över företag omfattar utvinning av mineral och tillverkning, byggverksamhet samt handel och servicenäringsgrenar. I den preliminära statistiken publiceras inte sammanräknade uppgifter för alla företag eftersom enheterna inom näringsgrenen primärproduktion saknas i de preliminära uppgifterna. Uppgifterna baserar sig på skatteförvaltningens näringsskattematerial. Uppgifterna har kompletterats med Statistikcentralens egen enkät.


Källa: Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (202,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 21.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/2016/yrti_2016_2017-09-21_tie_001_sv.html