Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.9.2017

Palvelualojen kasvu jatkui 2016

Yritysten (TOL B-S, pl. K) yhteen laskettu liikevaihto oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaa 384 miljardia euroa vuonna 2016. Palvelutoimialoilla liikevaihtoa kertyi 3,7 miljardia enemmän kuin edellisvuonna. Myös rakentamisen ja kaupan suotuisa kehitys avitti koko yrityssektorin liikevaihdon 5,5 miljardin euron kasvuun edellisvuoteen verrattuna. Rakentamisen liikevaihto kasvoi 2,4 ja kaupan 1,6 miljardia. Koko teollisuuden liikevaihto supistui 2,2 miljardia euroa.

Yritysten liikevaihto 2015-2016*

Yritysten liikevaihto 2015-2016*

Teollisuuden (TOL C) liikevaihto supistui edelleen ja oli 121,7 miljardia euroa vuonna 2016. Vuotta aiemmin liikevaihtoa kertyi 124,3 miljardia joten pudotusta oli 2,6 miljardia euroa eli 2,1 prosenttia. Liikevaihto teollisesta toiminnasta kasvoi yli 700 miljoonaa. Sen sijaan liikevaihto muusta toiminnasta supistui. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden isojen yhtiöjärjestelyjen vaikutus näkyi vielä myös vuonna 2016. Toimialan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto supistui 3,5 miljardia euroa. Koko metalliteollisuuden liikevaihto laski 4,2 miljardia. Metsäteollisuuden liikevaihto kasvoi 1,8 miljardia euroa johtuen suurelta osin yritysten toimintojen uudelleenjärjestelyistä.

Yrityssektorin yhteen laskettu jalostusarvo oli n 102,2 miljardia euroa vuonna 2016. Yrityksille kertyi jalostusarvoa 5,9 miljardia euroa enemmän kuin vuonna 2015. Jalostusarvon kasvusta runsas kolmannes eli 2,3 miljardia euroa tuli teollisuuden toimialoilta (TOL B-E). Palvelualoilta jalostusarvoa kertyi 2,1 miljardia euroa enemmän kuin edellisvuonna. Rakentamisen jalostusarvo kasvoi 0,9 ja kaupan 0,6 miljardia euroa.

Yritysten jalostusarvo 2016*

Yritysten jalostusarvo 2016*

Yritykset vähenivät kaupan alalla 2016

Ennakkotietojen mukaan yritysten lukumäärä oli yhteensä vajaat 284 000 (pl. TOL A) ja pysyi kokonaisuutena edellisvuoden tasolla. Yritysmäärä kasvoi majoituksen ja ravitsemisen, kiinteistöalan sekä kulttuuri- ja urheilutoiminnan toimialoilla (toimialat I, L ja R). Teollisuuden, rakentamisen, kaupan sekä logistiikan toimialoilla (C, F, G, H) yritysten lukumäärä laski. Kaupan toimialalla lasku oli lähes tuhat yritystä, rakentamisessa 600 ja teollisuudessa 500 yritystä.

Yritysten työllistämä henkilöstömäärä oli 1,4 miljoonaa kokoaikaiseksi muunnettuna (pl. TOL A) vuonna 2016. Yhteenlaskettu henkilöstömäärä nousi lähes 9 000 henkilötyövuotta edeltävään vuoteen nähden. Eniten henkilöstön määrä nousi hallinnon ja tukipalvelujen sekä rakentamisen toimialojen N ja F yrityksissä. Hallinnon ja tukipalvelujen toimialalla nousua oli 6 100 ja rakentamisessa 5 400 henkilötyövuotta. Henkilöstön määrä laski eniten teollisuuden ja logistiikan toimialoilla C ja H. Teollisuuden toimialalla laskua oli 9 800 ja logistiikassa 2 000 henkilötyövuotta edeltävään vuoteen nähden.

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston ennakkotiedot kattavat kaivostoiminnan ja teollisuuden, rakentamisen sekä kaupan ja palvelujen toimialat. Ennakkotilastossa ei julkaista kaikkien yritysten yhteenlaskettuja tietoja, koska ennakkotiedoista puuttuvat alkutuotannon toimialan yksiköt. Tiedot perustuvat verohallinnon elinkeinoveroaineistoihin. Tietoja on täydennetty Tilastokeskuksen omalla kyselyllä.


Lähde: Tilastokeskus

Lisätietoja: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi

Julkaisu pdf-muodossa (254,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 21.9.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6217. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yrti/2016/yrti_2016_2017-09-21_tie_001_fi.html