Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.12.2017

Industrins rörelsevinst ökade år 2016

Företagen inom industri, byggverksamhet, handel och service hade en sammanlagd omsättning på 385,1 miljarder euro år 2016. Omsättningen ökade med 6,6 miljarder euro från året innan. Företagens rörelsevinst var totalt 21,4 miljarder euro, dvs. 5,5 miljarder euro mer än år 2015. Av ökningen av rörelsevinsten var industrins andel 2,9 miljarder euro, medan företagen inom servicenäringar hade en andel på 1,7 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens struktur- och bokslutsstatistik över företag 2016.

Företagens rörelsevinst 2014–2016

Företagens rörelsevinst 2014–2016

Företagens omsättning ökade inom näringsgrenarna byggverksamhet, handel och tjänster. Omsättningen inom byggverksamhet var 2,5 miljarder euro, dvs. 8,3 procent mer än år 2015. Omsättningen inom handeln ökade med 1,5 miljarder euro och inom servicenäringarna med 4,3 miljarder euro. Däremot minskade omsättningen inom industrin ytterligare.

Omsättningen för hela industrin uppgick till 139 miljarder euro år 2016. Året innan var omsättningen 140,7 miljarder euro. Till utvecklingen av omsättningen inom hela näringsgrenen bidrog fortfarande i betydande grad minskningen av omsättningen inom elektronikindustrin, där omsättningen minskade med 3,4 miljarder euro från året innan. De nya försäljningsbolag som grundats i samband med skogsindustrins företagsarrangemang ökade näringsgrenens omsättning med 1,8 miljarder euro, medan omsättningen för den egentliga industriella verksamheten var nästan lika stor som året innan.

Omsättningen var totalt 7,8 miljarder euro, vilket är nästan 60 procent mer än år 2015. Året innan minskade rörelseresultatet för hela industrin på grund av störa rörelseförluster i ett antal företag.

Omsättningen för företag inom servicenäringsgrenarna var totalt 97,7 miljarder euro år 2016. Detta var en ökning med 4,7 procent från året innan. Servicenäringarnas totala rörelsevinst var 8,7 miljarder euro.

Uppgifterna baserar sig på skatteförvaltningens näringsskattematerial. Uppgifterna har kompletterats med Statistikcentralens egen enkät.

Antalet anställda i företagen började öka år 2016

Ökningen var omkring 4 800 årsverken år 2016. Det totala antalet anställda var 1,43 miljoner omvandlat till heltidsanställda. Antalet anställda steg mest inom arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster, specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet samt vård och omsorg med boende (näringsgrenarna 78, 43 och 87). Antalet anställda sjönk mest inom detaljhandeln samt inom tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik (näringsgrenarna 47 och 26), när primärproduktionen inte ingår.

Företagens antal var år 2016 totalt nästan 357 000. Detta var en minskning med mindre än en procent från föregående års nivå. Antalet företag sjönk mest inom detaljhandeln samt inom landtransport och transport i rörsystem (näringsgrenarna 47 och 49), när primärproduktionen inte ingår.

Aktiebolagens andel av företagen ökade och deras andel översteg 40 procent år 2016. Näringsidkarnas andel av företagen var fortfarande störst, omkring 45 procent, men andelen fortsatte att minska. Andelen öppna bolag och kommanditbolag fortsatte också att minska.

Antalet mikroföretag minskade ytterligare, men antalet små och stora företag ökade något i förhållande till föregående år. Ett mikroföretag definieras som ett självständigt företag som har mindre än 10 anställda i sin tjänst.

Antalet företag som hör till en koncern var under 5 procent av företagens totala antal, men koncernföretagens andel av det sammanlagda antalet anställda var över 53 procent.


Källa: Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (207,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 18.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/2016/yrti_2016_2017-12-18_tie_001_sv.html