Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 18.12.2017

Teollisuuden liikevoitto kasvoi 2016

Teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palvelualojen yritykset keräsivät liikevaihtoa yhteensä 385,1 miljardia euroa vuonna 2016. Liikevaihto kasvoi 6,6 miljardia euroa edellisvuodesta. Yrityksille jäi liikevoittoa yhteensä 21,4 miljardia euroa, 5,5 miljardia enemmän kuin vuonna 2015. Liikevoiton kasvusta teollisuuden osuus oli 2,9 miljardia euroa ja palvelualojen yritysten 1,7 miljardia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen julkaisemasta Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastosta 2016.

Yritysten liikevoitto 2014 – 2016

Yritysten liikevoitto 2014 – 2016

Yritysten liikevaihto kasvoi rakentamisen, kaupan ja palvelun toimialoilla. Rakentamisen alalla liikevaihtoa kertyi 2,5 miljardia euroa eli 8,3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Kaupassa liikevaihto kasvoi 1,5 miljardia euroa ja palvelualoilla 4,3 miljardia. Sen sijaan teollisuuden liikevaihto supistui edelleen.

Koko teollisuuden liikevaihto oli 139 miljardia euroa vuonna 2016. Vuotta aiemmin liikevaihtoa kertyi 140,7 miljardia euroa. Koko toimialan liikevaihdon kehitykseen vaikutti merkittävästi edelleen elektroniikkateollisuuden liikevaihdon supistuminen. Elektroniikkateollisuudessa liikevaihto laski 3,4 miljardia euroa edellisvuodesta. Metsäteollisuuden yritysjärjestelyissä perustetut uudet myyntiyhtiöt kasvattivat toimialan liikevaihtoa 1,8 miljardia euroa varsinaisen teollisen toiminnan liikevaihdon pysyessä lähes edellisen vuoden suuruisena.

Liikevoittoa kertyi yhteensä 7,8 miljardia euroa eli lähes 60 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Edellisvuonna koko teollisuuden liiketulosta laski muutaman yrityksen isot liiketappiot.

Palvelualojen yrityksille kertyi liikevaihtoa yhteensä 97,7 miljardia euroa vuonna 2016. Liikevaihto kasvoi 4,7 prosenttia edellisvuodesta. Palvelualojen yhteenlaskettu liikevoitto oli 8,7 miljardia euroa.

Tiedot perustuvat verohallinnon elinkeinoveroaineistoihin. Tietoja on täydennetty Tilastokeskuksen omalla kyselyllä.

Yritysten henkilöstön määrä kääntyi kasvuun 2016

Yritysten henkilöstön määrä kasvoi noin 4 800 henkilötyövuotta vuonna 2016. Yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli 1,43 miljoonaa kokoaikaiseksi muunnettuna. Henkilöstön määrä nousi eniten työllistämistoiminnan, erikoistuneen rakentamistoiminnan ja sosiaalihuollon laitospalveluiden toimialoilla (toimialat 78, 43 ja 87). Henkilöstön määrä laski eniten vähittäiskaupan ja tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistuksen toimialoilla (toimialat 47 ja 26), kun alkutuotanto rajataan tarkastelusta pois.

Yritysten lukumäärä yhteensä oli vuonna 2016 lähes 357 000, lukumäärä laski alle prosentin edellisen vuoden tasosta. Yritysmäärä laski eniten vähittäiskaupan sekä maaliikenteen ja putkijohtokuljetuksen toimialoilla (toimialat 47 ja 49), kun alkutuotanto rajataan tarkastelusta pois.

Osakeyhtiöiden osuus yrityksistä kasvoi ja niiden osuus ylitti 40 prosenttia vuonna 2016. Elinkeinonharjoittajien osuus yrityksistä oli edelleen suurin, noin 45 prosenttia, mutta osuus jatkoi laskuaan. Avointen ja kommandiittiyhtiöiden osuudet jatkoivat myös laskuaan.

Mikroyritysten lukumäärä väheni edelleen, mutta pienten ja suurten yritysten lukumäärät kasvoivat hieman suhteessa edelliseen vuoteen. Mikroyritys määritellään riippumattomaksi yritykseksi, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää.

Konserniin kuuluvien yritysten lukumäärä oli alle 5 prosenttia yritysten kokonaislukumäärästä, mutta konserniyritysten osuus yhteenlasketusta henkilöstömäärästä oli yli 53 prosenttia.


Lähde: Tilastokeskus

Lisätietoja: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi

Julkaisu pdf-muodossa (306,0 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 18.12.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6217. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yrti/2016/yrti_2016_2017-12-18_tie_001_fi.html