Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.9.2018

Företagens omsättning ökade med 6,1 procent år 2017

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var företagens (TOL B-S, exkl. K) sammanräknade omsättning 408,6 miljarder euro år 2017. Omsättningen ökade med totalt 23,5 miljarder, dvs. 6,1 procent, jämfört med året innan. Av ökningen av omsättningen härrörde 11,5 miljarder från industriföretagen (TOL B-E), 6,9 miljarder från tjänsteföretagen, 3,3 miljarder från byggverksamhet och 1,9 miljarder euro från handeln.

Företagens omsättning 2016–2017*

Företagens omsättning 2016–2017*

Omsättningen inom tillverkning (TOL C) började öka och uppgick till 132,6 miljarder euro år 2017. Omsättningen ökade med totalt 10,8 miljarder euro jämfört med året innan. Största delen av ökningen, dvs. 8,1 miljarder, härrörde från industriproduktionen och 2,7 miljarder från annan omsättning.

Inom skogsindustrin har företagen under de senaste åren grundat försäljningsbolag för sina egna produkter, vilket har ökat omsättningen inom handeln med 37 procent av hela omsättningen. År 2017 uppgick omsättning inom näringsgrenen till 29,8 miljarder euro, dvs. en ökning på 2,5 miljarder euro från året innan. Av tillväxten härrörde en miljard euro från handeln.

Företagssektorns sammanlagda förädlingsvärde var 109,1 miljarder euro år 2017. Företagens förädlingsvärde var 6,4 miljarder euro högre än år 2016. Något under hälften av ökningen av förädlingsvärdet, dvs. 2,8 miljarder euro, härrörde från de industriella näringsgrenarna (TOL B–E). Förädlingsvärdet från servicenäringen ökade med 2,2 miljarder euro och förädlingsvärdet från byggverksamhet med en miljard euro från året innan. Inom handeln ökade förädlingsvärdet med 0,3 miljarder euro.

Företagens förädlingsvärde 2017*

Företagens förädlingsvärde 2017*

Antalet anställda ökade med 6 procent inom byggverksamhet 2017

Enligt de preliminära uppgifterna var antalet företag totalt fler än 289 000 (exkl. näringsgren A) och ökade med omkring 2 procent. Antalet företag ökade mest inom fastighetsbranschen och inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (näringsgrenarna L och M). Inom handel och logistik (näringsgrenarna G och H) minskade antalet företag. Inom handeln var minskningen omkring 500 företag och inom logistik 200 företag.

Antalet anställda som företagen sysselsatt var drygt 1,4 miljoner omvandlade till heltidsanställda (exkl. näringsgren A) år 2017. Det sammanlagda antalet anställda steg med nästan 31 000 årsverken jämfört med året innan. Mest steg antalet anställda inom byggverksamhet, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildning samt tillverkning (näringsgrenarna F, N, P och C). Inom byggverksamhet var ökningen 9 200 och inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 6 000 årsverken. Antalet anställda minskade mest inom handeln (näringsgren G), dvs. med 2 500 årsverken.

De preliminära uppgifterna i struktur- och bokslutsstatistiken över företag omfattar uppgifter från näringsgrenarna B–S. I de preliminära uppgifterna ingår inte enheterna inom näringsgrenen primärproduktion, därför publiceras inte alla företags sammanräknade uppgifter. Uppgifterna baserar sig på skatteförvaltningens näringsskattematerial. Uppgifterna har kompletterats med Statistikcentralens egen enkät.


Källa: Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (212,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 20.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/2017/yrti_2017_2018-09-20_tie_001_sv.html