Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.9.2018

Yritysten liikevaihto kasvoi 6,1 prosenttia vuonna 2017

Yritysten (TOL B-S, pl. K) yhteen laskettu liikevaihto oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 408,6 miljardia euroa vuonna 2017. Liikevaihtoa kertyi yhteensä 23,5 miljardia eli 6,1 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Liikevaihdon kasvusta 11,5 miljardia tuli teollisuusyrityksiltä (TOL B-E), 6,9 miljardia palveluyrityksiltä, 3,3 miljardia rakentamisesta ja 1,9 miljardia kaupan alalta.

Yritysten liikevaihto 2016-2017*

Yritysten liikevaihto 2016-2017*

Teollisuuden (TOL C) liikevaihto kääntyi kasvuun ja oli 132,6 miljardia euroa vuonna 2017. Liikevaihtoa kertyi yhteensä 10,8 miljardia euroa enemmän kuin edellisvuonna. Kasvusta suurin osa eli 8,1 miljardia tuli teollisuustuotannosta ja 2,7 miljardia muusta liikevaihdosta.

Metsäteollisuuteen on muodostettu viime vuosina omien tuotteiden myyntiyhtiöitä, mikä on kasvattanut kaupallisen liikevaihdon osuutta 37 prosenttiin koko liikevaihdosta. Toimialan liikevaihto oli 29,8 miljardia euroa vuonna 2017 ja kasvoi 2,5 miljardia euroa edellisvuodesta. Kasvusta miljardi euroa tuli kaupallisesta toiminnasta.

Yrityssektorin yhteen laskettu jalostusarvo oli 109,1 miljardia euroa vuonna 2017. Yrityksille kertyi jalostusarvoa 6,4 miljardia euroa enemmän kuin vuonna 2016. Jalostusarvon kasvusta vajaa puolet eli 2,8 miljardia euroa tuli teollisuuden toimialoilta (TOL B-E). Palvelualoilta jalostusarvoa kertyi 2,2 miljardia euroa ja rakentamisesta miljardi enemmän kuin edellisvuonna. Kaupan jalostusarvo kasvoi 0,3 miljardia euroa.

Yritysten jalostusarvo 2017*

Yritysten jalostusarvo 2017*

Henkilöstö kasvoi 6 prosenttia rakentamisessa 2017

Ennakkotietojen mukaan yritysten lukumäärä oli yhteensä yli 289 000 (pl. toimiala A) ja kasvoi noin 2 prosenttia. Yritysmäärä kasvoi eniten kiinteistöalan sekä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialoilla (toimialat L ja M). Tukku- ja vähittäiskaupan sekä logistiikan toimialoilla (toimialat G ja H) yritysten lukumäärät laskivat. Kaupan toimialalla lasku oli noin 500 yritystä ja logistiikassa 200 yritystä.

Yritysten työllistämä henkilöstömäärä oli yli 1,4 miljoonaa kokoaikaiseksi muunnettuna (pl. toimiala A) vuonna 2017. Yhteenlaskettu henkilöstömäärä nousi lähes 31 000 henkilötyövuotta edeltävään vuoteen nähden. Eniten henkilöstön määrä nousi rakentamisen, hallinto- ja tukipalvelujen, koulutuksen sekä teollisuuden toimialoilla (toimialat F, N, P ja C). Rakentamisen toimialalla nousua oli 9 200 ja hallinto- ja tukipalveluissa 6 000 henkilötyövuotta. Henkilöstön määrä laski eniten, 2 500 henkilötyövuotta, tukku- ja vähittäiskaupan toimialalla (toimiala G).

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston ennakkotiedot kattavat tietoja toimialoilta B -S. Ennakkotiedoista puuttuvat alkutuotannon toimialan yksiköt, siksi kaikkien yritysten yhteenlaskettuja tietoja ei julkisteta. Tiedot perustuvat verohallinnon elinkeinoveroaineistoihin. Tietoja on täydennetty Tilastokeskuksen omalla kyselyllä.


Lähde: Tilastokeskus

Lisätietoja: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (257,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 20.9.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6217. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yrti/2017/yrti_2017_2018-09-20_tie_001_fi.html