Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 18.12.2018

Teollisuuden jalostusarvosta 57 prosenttia henkilöstökuluihin 2017

Teollisuusyritysten (TOL C) yhteenlaskettu jalostusarvo oli 29,6 miljardia euroa. Jalostusarvoa kertyi 2,6 miljardia euroa enemmän kuin edellisvuonna. Palkkoja ja muita henkilöstökuluja maksettiin 16,8 miljardia euroa. Näin jalostusarvon ja henkilöstökulujen suhde eli reaalituottavuus oli 1,7 vuonna 2017. Teollisuuden reaalituottavuus on viime vuosina kohentunut, mutta koko toimialan kymmenen vuoden takaiselle tasolle ei vielä ole ylletty. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Rakenne- ja tilinpäätöstilastosta.

Teollisuuden reaalituottavuus 2006 – 2017

Teollisuuden reaalituottavuus 2006 – 2017

Reaalituottavuus kertoo, kuinka monta euroa jalostusarvoa saadaan aikaan yhdellä henkilöstökuluihin käytetyllä eurolla.

Teollisuuden henkilöstön lukumäärä on vähentynyt vuodesta 2006 vuoteen 2017 lähes neljänneksen. Tämä vastaa runsasta 95 000 henkilötyövuotta. Vastaavana aikana yritysten maksamat palkat ja henkilöstösivukulut ovat pienentyneet hieman yli puoli miljardia euroa. Näiden työllistämistoimenpiteiden vaikutus reaalituottavuuden parantumiseen on jäänyt melko vaatimattomaksi, kun vastaavasti tuotannollisten ulkopuolisten palvelujen käyttö on kasvanut 1,6 miljardia euroa vuodesta 2006.

Tilinpäätöstietoja uudella tilastoyksiköllä 2017

Oikeudellisiin yksiköihin (y-tunnuksin) perustuvien tilinpäätöstietojen lisäksi Rakenne- ja tilinpäätöstilastosta julkaistaan nyt toimialoittaisia tietoja yritysyksikköön perustuen. Tietoja on saatavissa ensimmäisen kerran tilastovuodelta 2017.

Yritysyksiköllä on tarkoitus kuvata taloudellisia kokonaisuuksia hallinnollisten rakenteiden sijaan. Konsernin oikeudellisista yksiköistä (y-tunnus) voidaan muodostaa yksi tai useampia yritysyksiköitä. Konserneihin kuulumattomilla yrityksillä yritysyksikkö vastaa aina oikeudellista yksikköä. Yritysyksikkö vastaa pienintä oikeudellisten yksiköiden ryhmää, joka muodostaa päätöksenteossaan itsenäisen tuotantoyksikön. Yritysyksikön sisäisiä liiketoimia on eliminoitu, joten toimialoittaiset tiedot poikkeavat oikeudellisiin yksiköihin (y-tunnuksiin) perustuvista tiedoista. Erot johtuvat myös monialaisten yritysyksiköiden toimialapäättelyistä. Muutokset näkyvät eniten liiketoiminnan tuotoissa ja kuluissa.

Yritysyksikköön pohjautuvassa aineistossa koko yrityssektorin (TOL B-S, pl. K) liikevaihto oli 396 miljardia euroa, mikä on 12,6 miljardia euroa vähemmän kuin oikeudellisten yksiköiden yhteen laskettu liikevaihto vuonna 2017.


Kun yritysten toimintaa kuvataan yritysyksiköllä, niin suurimmat muutokset näkyvät koko teollisuudessa (TOL B-E) ja sen alatoimialoilla metsä- ja metalliteollisuudessa. Metsäteollisuuteen on perustettu viime vuosina useita, konsernien sisäisiä myyntiyhtiöitä. Näiden sisäistä transaktiota on eliminoitu runsaalla 5 miljardilla eurolla.

Siirtyminen yritysyksikön käyttöön näkyy myös toimialoittaisissa kannattavuuden tunnusluvuissa. Kun tuottoja ja kuluja eliminoidaan saman verran, niin prosenttiosuudet liiketoiminnan tuotoista kasvavat esim. käyttökatteessa.

Yritysten käyttökateprosentti yritysyksikön ja oikeudellisen yksikön mukaan toimialoittain 2017

Yritysten käyttökateprosentti yritysyksikön ja oikeudellisen yksikön mukaan toimialoittain 2017

  Yritysyksikkö,
Käyttökateprosentti
Oikeudellinen yksikkö,
Käyttökateprosentti
Teollisuus (TOL B-E) 11,3 10,7
Rakentaminen (TOL F) 8,5 8,5
Kauppa (TOL G) 4,0 3,9
Palvelut,
pl. Rahoitus (TOL H-S, pl. K)
14,3 14,2

Yritysten henkilöstön määrä kasvoi 2017

Oikeudellisten yksiköiden lukumäärä oli vuonna 2017 yhteensä 364 500, josta muodostettuja yritysyksiköitä oli 364 200. Yritysyksikön käyttöönotolla on vain vähäinen vaikutus henkilöstön määrään kokonaistasolla, mutta toimialasiirtymistä johtuen pieniä muutoksia näkyy yksittäisillä toimialoilla. Seuraavassa tarkastelussa jätetään yritysyksiköiden vaikutus huomioimatta.

Yritysten henkilöstön määrä kasvoi noin 25 000 henkilötyövuotta vuonna 2017. Yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli 1,45 miljoonaa kokoaikaiseksi muunnettuna. Henkilöstön määrä nousi eniten ohjelmistoalalla sekä talonrakentamisen ja työllistämistoiminnan toimialoilla (toimialat 62, 41 ja 78). Henkilöstön määrä laski eniten vähittäiskaupassa ja maataloudessa (toimialat 47 ja 01).

Yritysten lukumäärä kasvoi noin 2 prosenttia edellisen vuoden tasosta. Yritysmäärä kasvoi eniten metsätaloudessa ja kiinteistöalalla (toimialat 02 ja 68). Osakeyhtiöiden osuus yrityksistä kasvoi ja niiden osuus ylitti 40 prosenttia vuonna 2017. Elinkeinonharjoittajien osuus yrityksistä oli edelleen suurin, noin 44 prosenttia. Avointen ja kommandiittiyhtiöiden osuudet jatkoivat laskuaan.

Mikroyritysten osuus yrityksistä oli suurin, noin 92 prosenttia, mutta niiden osuus väheni edelleen. Mikroyritys määritellään riippumattomaksi yritykseksi, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää.

Konserniin kuuluvien yritysten lukumäärä oli alle 5 prosenttia yritysten kokonaislukumäärästä, mutta konserniyritysten osuus yhteenlasketusta henkilöstömäärästä oli yli 54 prosenttia.

Tiedot perustuvat verohallinnon veroaineistoihin. Tietoja on täydennetty Tilastokeskuksen omalla kyselyllä.


Lähde: Tilastokeskus

Lisätietoja: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (315,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 18.12.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6217. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yrti/2017/yrti_2017_2018-12-18_tie_001_fi.html