Kaupunki- ja seutuindikaattorit

Kaupunki- ja seutuindikaattorit on Tilastokeskuksen maksullinen tietokanta, joka sisältää monipuolisesti kaupunkeja ja toiminnallisia kaupunkiseutuja kuvaavia tilastoja ja indikaattoreita.

Tietokanta sisältää keskimäärin 50 taulukkoa, joita päivitetään jatkuvasti uusimmilla tilastotiedoilla. Tilastotietojen päivitykset ajoittuvat pääosin maalis- ja toukokuun väliseen aikaan sekä vuodenvaihteeseen. Vuoden alussa taulukkosarjaan lisätään uusin aluejakoluokitus. Tämän ansiosta mm. liitoskuntien pitkät aikasarjat ovat jo vuodenvaihteen jälkeen käytettävissä. ​​

Taulukkojen tietosisältö soveltuu monipuoliseen muutosten vertailuun ja pitkän ajan kehityksen suunnan seurantaan. Tietosisältö on kehitetty yhteistyössä sisäministeriön ja kaupunkien kanssa.

Tietokannan taulukoiden aihealueet

Tietokanta sisältää taulukoita seuraavista aiheista:

 • aluetalous
 • asuminen
 • koulutus
 • kulttuuri
 • kunnallistalous
 • liikenne
 • rakentaminen
 • rikollisuus
 • sosiaalitoimi ja terveydenhuolto
 • tulot ja huoltosuhteet
 • työmarkkinat
 • vaalit
 • väestö.

Alueluokitukset tietokannassa

Tietkannan taulukkotietojen alueluokituksina ovat kunta, seutukunta, maakunta, aluehallintovirastot (AVI), elikeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) ja työssäkäyntialueet (Tk-alueet).

Poikkeuksen alueluokituksiin tekevät aluetaloustaulukot, joiden aluetiedot ovat tilastovuodelta ja pienin aluetaso on seutukunta.

Kunta-, seutukunta-, maakunta-, AVI-, ELY- ja Tk-alueluokituksien tiedot löytyvät Tilastokeskuksen Alueluokitukset -sivulta.