Kiertotalous

Kiertotalous on viime vuosina noussut yhdeksi keskeiseksi puheenaiheeksi – sen toivotaan olevan osa ratkaisua ilmastonmuutosta ja neitseellisten materiaalivarantojen hupenemista vastaan. Kiertotaloudessa tavaroiden ja materiaalien arvo pyritään säilyttämään mahdollisimman pitkään, minkä seurauksena syntyy vähemmän jätettä ja tarvitaan vähemmän luonnonvaroja uusien tuotteiden valmistamiseen.

Selvitys kiertotalousliiketoiminnan indikaattoreista

Selvityksen tavoitteena oli tuottaa suomalaisen kiertotalouden liiketoiminnan laajuutta ja kehittymistä kuvaavat indikaattorit, jotka perustuvat pääosin jo muita tarkoituksia varten kerättyyn tilastotietoon ja ovat päivitettävissä vuosittain. Kiertotalouden määrittely tilastoinnin kannalta oli yksi selvityksen keskeisistä tehtävistä, sillä kiertotalous on tilastointikohteena varsin uusi aihe, eikä sitä ennen tätä selvitystä ole perusteellisesti tarkasteltu säännöllisen tilastotuotannon näkökulmasta. Tutustu kiertotalousliiketoiminnan indikaattoreihin.

Selvitys tehtiin osana Suomen ympäristökeskuksen johtamaa laajaa Circwaste-hanketta, jonka tavoitteena on kiertotalouden valtavirtaistaminen ja kestävä jätehuolto. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä joukko tutkimuslaitoksia ja yliopistoja, yrityksiä ja kuntayhtiöitä sekä kuntia ja maakuntia. Selvityksen alussa ja sen aikana järjestettiin sidosryhmätilaisuuksia, joista sekä Circwaste-hankkeeseen osallistujat että muut organisaatiot esittivät paljon hyviä näkemyksiä kiertotalouden liiketoiminnan mittaamisesta.

Tilastokeskus ja Suomen ympäristökeskus järjestivät 9.12. ja 10.12.2020 webinaarin, jossa esiteltiin kiertotalousmittareita. Webinaarin materiaalit on julkaistu webinaarin sivulla.