Paavo – tilastoja postinumeroalueittain

Paavo-palvelu sisältää postinumeroalueittaista tietoa asukasrakenteesta, koulutuksesta, tuloista, asumisesta, työpaikoista, talouksien elämänvaiheesta ja asukkaiden pääasiallisesta toiminnasta.

Voit käyttää aineistoa esimerkiksi päätöksenteossa ja suunnittelussa tai tutustua omaan asuinalueeseesi. Paavo tarjoaa tietoa muun muassa kauppapaikkojen kohdentamiseen, markkinoinnin suunnittelemiseen, tutkimukseen sekä alueselvityksiin ja -suunnitelmiin. Voit tutkia postinumeroalueittaisia tietoja helppokäyttöisessä Paavo-tietokannassa.

Paavon päivittäminen

Paavo päivitetään vuosittain tammikuussa uusilla tilastotiedoilla ja uudella postinumeroalueluokituksella. Eri vuosien postinumeroalueluokituksilla tuotetut tilastoaineistot eivät ole vertailukelpoisia. 

Paavon postinumeroalueet eivät aina vastaa osoitteen postinumerotietoa

Yksittäiset osoitteiden postinumerot eivät muodosta alueita, joten lähdeaineistoa on yleistetty postinumeroalueiden muodostamiseksi. Rakennuksen tilastollinen postinumeroalue ei siksi kaikissa tapauksissa ole sama kuin rakennuksen osoitteen postinumero.

Paavon kartta- ja tilastoaineistot

Paavon tiedot ovat ladattavissa myös paikkatietomuodossa (Esri Shapefile, MapInfo) ja dBase-tiedostoina. Paavon aineistot tuotetaan ETRS89-TM35FIN -koordinaatistossa. Aineistot ovat haettavissa Tilastokeskuksen paikkatietojen rajapinnalta.

Siirry Paavon rajapintapalveluihin

Paavon käyttöehdot

Paavo-palvelussa noudatetaan Tilastokeskuksen avoimen datan yleisiä käyttöehtoja.

Samankaltaisia aineistoja

Tutustu myös Ruututietokantaan (maksullinen tuote), jossa vastaava tietosisältö on saatavana karttaruuduittain.

Päivitetty 22.8.2022