Tieto&trendit

  • Eläköön tieto. Tunnista trendit!

Tieto&trendit on Tilastokeskuksen lehti, joka tarjoaa entistä monipuolisempaa tietoa Suomen taloudesta ja yhteiskunnasta.

Tieto&trendit 2/2008

Pääkirjoitus: Synkäksi vetää kulutustutkijan, Juha Nurmela

Paneeli

  • Toivon pilkahduksiakin näkyvissä, Johanna Varjonen, Visa Heinonen, Pekka Räsänen ja Mika Pantzar

Kotimaan foorumi

Kansainvälinen foorumi

Pohjoinen ulottuvuus

Taloustrendit

____________

  • Talousluottamus on jakautunut kahtia 2000-luvulla, Pertti Kangassalo
  • Runsauden yhteiskunta sijoittaa vapaa-aikaan, Marko Ylitalo
  • Kuka päättää kulutuksesta lapsiperheissä? Anu Raijas ja Terhi-Anna Wilska
  • Nuoret ja lapsiaikuiset kulutuskulttuurisessa murrosiässä, Minna Autio
  • Matkailukuume vie uusiin ja vanhoihin kohteisiin, Maria Autio
  • Matkailutulot mannaa kehitysmaille - varjopuolena ympäristöhaitat, Maija Metsä-Pauri
  • Ilmastonmuutos haastaa lentoliikenteen, Jukka Hoffrén
  • Kulutusyhteiskunta mullistaa Kiinaa, Antti Kuosmanen

Yhteiskunta

Ympäristö

Gaussin käyrästä kaaosteoriaan

Kuuselan kuviot:Viivakuvion muunnelmat viestivät eri asioita

Suhdanteita:Taantumat tulevat edelleen yllätyksinä


Päivitetty 12.8.2008