Asunnot, rakennukset ja kesämökit

Asunnot, rakennukset ja kesämökit -tietokanta sisältää tiedot asunto-, rakennus- ja kesämökkikannasta ajankohdalta 31.12.2022 sekä vuosilta 2010–2021. Tietokantaa päivitetään kesä- ja lokakuussa.

Kirjaudu tietokantaan (tilaajille)

Tietokannan sisältö

Tietokannan taulukot sisältävät mm. seuraavia tietoja:

  • Asunnot: talotyyppi, hallintaperuste, käytössäolotilanne, asumisväljyys, pinta-ala
  • Rakennukset: käyttötarkoitus, rakennusvuosi, varusteet, lämmitystapa
  • Kesämökit: sijaintikunta, omistajan kotikunta, rakennusvuosi

Taulukoiden sisällöt on kuvattu tarkemmin taulukko- ja muuttujaluettelossa.

Saatavilla olevat aluejaot

Taulukkotiedot voidaan taulukoida mm. seuraavilla aluejaoilla: kunnittain, seutukunnittain, maakunnittain, ELY-keskuksittain sekä koko maan tasolla. Lisäksi osa tiedoista voidaan taulukoida kunnan osa-alueittain (kunnan suur-, tilasto- ja pienalueittain).