Muuttaneiden taustatiedot

Muuttaneiden taustatiedot -tietokanta sisältää tuoreimmat kuntaan ja kunnasta muuttaneiden taustoja koskevat tilastotiedot vuosilta 2010-2021.

Kirjaudu tietokantaan (tilaajille)

Tietokannan sisältö

Taulukot sisältävät tietoja muuttoliikkeen tulo- ja lähtömuutosta (sekä maassamuutto että siirtolaisuus):

  • muuttajien pääasiallinen toiminta
  • koulutusaste
  • toimiala
  • ikä
  • tulot

Taulukoiden sisällöt on kuvattu tarkemmin taulukko- ja muuttujaluettelossa.

Saatavilla olevat aluejaot

Taulukkotiedot ovat saatavilla kunnittain. Lisäksi tietoja voi tarkastella mm. seutukunnittain, maakunnittain, ELY-keskuksittain ja koko maan tasolla.