Elinkeinorakenne ja työssäkäynti

Elinkeinorakenne ja työssäkäynti -tietokanta sisältää tuoreimmat väestön toimintaa kuvaavat tiedot. Tietokanta sisältää tiedot väestön pääasiallisesta toiminnasta vuodelta 2021 ja lopulliset elinkeinorakenne- ja työssäkäyntitiedot vuosilta 2010-2020.

Kirjaudu tietokantaan (tilaajille)

Tietokannan sisältö

Tietokannan taulukot sisältävät tietoa mm.

  • elinkeinorakenteesta
  • alueella asuvista työllisistä ja työttömistä 
  • alueen työpaikoista toimialoittain
  • pendelöinnistä
  • ammattiasemasta
  • sosioekonomisesta asemasta
  • työnantajasektorista ja tuloista.

Taulukoiden tiedot on kuvattu tarkemmin taulukko- ja muuttujaluettelossa.

Saatavilla olevat aluejaot

Taulukkotiedot ovat saatavilla mm. kunnittain, seutukunnittain, maakunnittain, ELY-keskuksittain sekä koko maan tasolla. Lisäksi osa tiedoista voidaan taulukoida kunnan osa-alueittain (kunnan suur-, tilasto- ja pienalueittain).

Etsitkö maksutonta tietoa elinkeinorakenteesta ja työssäkäynnistä?

Elinkeinorakenne ja työssäkäynti -tietokanta on maksullinen palvelu, mutta seuraavista lähteistä löydät maksutonta tietoa aiheista: