Uutisia 30.9.2022

Energian kulutus laski alkuvuonna, liikennepolttoaineissa säästeltiin

Energian kokonaiskulutus väheni tammi-kesäkuussa 10 prosenttia vuodentakaisesta. Laskua oli niin polttonesteiden kuin esimerkiksi maakaasun ja puupolttoaineiden kulutuksessa.

Myös sähköä kulutettiin aiempaa vähemmän. Sähkön kokonaiskulutus laski 5 prosentilla edellisvuotisesta.

”Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan seuraukset näkyvät voimakkaasti energiamarkkinoilla ja ovat johtaneet energian hintojen merkittävään nousuun. Hintojen nousu on puolestaan heijastunut kulutukseen”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Aleksi Sandberg sanoo.

Liikenteen polttonesteiden hinnat kipusivat ennätyksellisen korkealle, mikä pantiin merkille myös polttoainepumpuilla. Vuoden toisella neljänneksellä moottoribensiiniä kulutettiin 7 prosenttia ja dieseliä 4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Maakaasun kulutus väheni energialähteistä eniten, peräti 46 prosenttia. Putkikaasun tuonti Venäjältä Suomeen katkesi toukokuussa. Maakaasun veroton hinta oli kesäkuussa noin kolminkertainen vuodentakaiseen verrattuna.

Uusiutuvista energialähteistä eniten väheni puupolttoaineiden kulutus, 23 prosenttia.

”Puupolttoaineiden kulutuksen laskuun vaikutti Paperiliiton työnseisaus, joka oli voimassa koko vuoden ensimmäisen neljänneksen ajan. Seisaus vähensi merkittävästi etenkin mustalipeän kulutusta.”

Energian kulutuksen väheneminen näkyi myönteisesti päästökehityksessä. Polttoaineiden energiakäytön hiilidioksidipäästöt vähenivät 9 prosenttia viime vuoden tammi-kesäkuuhun verrattuna.

Venäjän hyökkäys ja sitä seuranneet pakotteet vaikuttivat myös sähkön tuontiin. Nettotuonti väheni alkuvuonna 19 prosentilla vuodentakaisesta. Sähkön tuonti Venäjältä loppui kokonaan toukokuussa. Tuonnin vajetta paikattiin tuulivoimalla ja ydinvoimalla, joiden tuotannot kasvoivat 52 prosenttia ja 7 prosenttia.

”Ydinvoiman tuotantoa kasvatti Olkiluoto 3, joka liitettiin valtakunnalliseen sähköverkkoon ensimmäisen kerran maaliskuussa”, Sandberg sanoo.

Voimalaitospolttoaineista turve oli ainoa, jonka kulutus kasvoi tammi-kesäkuun aikana. Turpeen kulutus nousi 10 prosenttia vuotta aiemmasta. Fossiilisista polttoaineista hiilen kulutus väheni prosentin ja öljyn 2 prosenttia.

Energian kulutuksen vähenemiseen vaikutti myös alkuvuoden leuto sää.

Energian hankinta ja kulutus 2022, 2. vuosineljännes, ennakko

Lisätietoja: Yliaktuaari Aleksi Sandberg, 029 551 3326, aleksi.sandberg@stat.fi