Uutisia 1.2.2023

Kivihiilen kulutuksen kasvu jatkui vuonna 2022

Kivihiilen kulutus kasvoi jo toista vuotta peräkkäin. Vuonna 2022 kivihiiltä kului 10 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna. Kasvu oli hieman maltillisempaa kuin vuonna 2021, jolloin kivihiiltä poltettiin 18 prosenttia edellisvuotista enemmän.

”Kivihiiltä käytettiin nyt selvästi edellisvuotta enemmän päätoimisessa sähkön ja lämmön tuotannossa. Sen sijaan teollisuuden polttoaineena kivihiiltä kului aiempaa vähemmän”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Aira Hast sanoo.

Vuoden 2022 kokonaiskulutus oli 2 015 tuhatta tonnia, joka vastasi energiasisällöltään 51:tä petajoulea. Kivihiilen käyttö lisääntyi etenkin vuoden ensimmäisellä puoliskolla, vaikka samaan aikaan energian kokonaiskulutus laski. Tammi-syyskuussa energian kokonaiskulutus väheni seitsemän prosenttia vuotta aiemmasta.

Kivihiilen kulutuksen kasvun taustalla oli ennen kaikkea Venäjän hyökkäyksestä aiheutunut energiakriisi.

”Maakaasun hinta lähti nousuun jo kesällä 2021, ja putkikaasun tuonnin päättyminen Venäjältä toukokuun 2022 lopulla vähensi entisestään kaasun käyttöä. Hintasuhteiden muutokset polttoaine- ja sähkömarkkinoilla vaikuttivat myös kivihiilen kysyntään”, Hast kertoo.

Kivihiilellä korvattiin paitsi maakaasulla myös puulla tuotetun energian vähentymistä. Myös sähköntuonnin hiipuminen lisäsi kivihiilen käyttöä. Sähkön tuonti Venäjältä päättyi toukokuun 2022 puolivälissä.

”Lisäksi puunkäyttö energiantuotannossa väheni tammi-kesäkuussa, sillä puuta käyttäviä voimalaitoksia oli alkuvuonna poissa käytöstä metsäteollisuuden työtaistelutoimien vuoksi.”

Kivihiilen kysynnän kasvu heijastui myös tuontitilastoihin. Vuoden 2022 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana kivihiiltä tuotiin Suomeen noin 73 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kivihiilen tuonti Venäjältä Suomeen ja muihin EU-maihin päättyi EU:n asettamien pakotteiden takia elokuun puolivälissä. Venäjän-tuontia korvattiin muun muassa Puolasta, USA:sta ja Australiasta tuodulla kivihiilellä.

Viime vuosina nähdystä kasvusta huolimatta kivihiilen kulutuksen trendi on ollut pitkään laskeva. Vuonna 2022 kivihiiltä kului 51 prosenttia vähemmän kuin 2000-luvulla keskimäärin.

”Kivihiiltä käyttävien laitosten lukumäärä on jatkuvasti vähentynyt. Uusiutuva energia on korvannut fossiilisten polttoaineiden käyttöä”, Hast sanoo.

Kivihiilen energiakäyttöä koskeva kielto astuu voimaan vuonna 2029. 

Lisätietoja:
Kivihiilen kulutus 2022, 4. vuosineljännes
Yliaktuaari Aira Hast, 029 551 3394, aira.hast@stat.fi