Uutisia 11.1.2022

Kulutustutkimuksen tiedonkeruu käynnissä – tulossa uutta tietoa esimerkiksi koronan vaikutuksista kulutukseen

Tilastokeskus kerää tänä vuonna tietoa kotitalouksien kulutuksesta. Jo vuodesta 1966 tehdyssä kulutustutkimuksessa on mukana yli 8 000 kotitaloutta. Tutkimus tarjoaa tietoa muun muassa kotitalouksien kulutusmenoissa tapahtuneista muutoksista ja väestöryhmittäisistä kulutuseroista.

”Tänä vuonna kerättävästä aineistosta saadaan mielenkiintoisia tietoja muun muassa koronapandemian, digitalisaation ja verkkokaupan vaikutuksista kulutukseen”, tutkimuksesta vastaava yliaktuaari Tuomas Parikka sanoo.

Kulutustutkimus on otostutkimus, jonka tiedot kerätään verkko- ja puhelinhaastatteluina, kotitalouksien täyttämistä päiväkirjoista, kuittitiedoista ja hallinnollisista rekisteriaineistoista. Tutkimuksen tiedonkeruu on nyt käynnistynyt ja jatkuu vuoden loppuun asti.

Kulutustutkimuksen tietoja käytetään runsaasti yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Tutkimus tuottaa ainutlaatuista aineistoa myös eri alojen tutkijoiden käyttöön.

”Tutkimus tarjoaa tietoa muun muassa kulutuserojen analysoitiin. Lisäksi tutkimuksen avulla saadaan kattava kuva muun muassa kulutusrakenteesta ja kulutusverojen kohdentumisesta. Suomen veroista yhä suurempi osa kerätään kulutusveroina”, Parikka toteaa.

Kulutustutkimus on myös ainoa tilasto, jolla saadaan tutkittua väestöryhmittäisiä eroja kulutuskäyttäytymisessä.

Pitkä aikasarja kulutustietoja

Kulutustutkimuksen aikasarja ulottuu vuoteen 1966 saakka. Kulutustutkimuksia tehtiin säännöllisesti viiden vuoden välein aina vuoteen 1990 asti. Vuosina 1994–1996 tutkimus valmistui vuosittain. Sen jälkeen kulutustutkimuksia on tehty vuosina 1998, 2001, 2006, 2012 ja 2016.

Kulutustutkimukseen on mahdollista vastata suomen lisäksi myös ruotsiksi ja englanniksi. Tutkimukseen osallistuminen on otokseen valituille vapaaehtoista.

”Jokainen tutkimukseen valittu edustaa kuitenkin laajaa joukkoa suomalaisia kotitalouksia, joten on tärkeää, että mahdollisimman moni osallistuu tiedonkeruuseen. Siten tutkimuksen tulokset saadaan kuvaamaan koko väestöä”, Parikka sanoo.

Lisätietoja: yliaktuaari Tuomas Parikka p. 029 551 3276, yliaktuaari Mika Lassander p. 029 551 3489