Uutisia 2.11.2022

Markus Sovala nimitetty Euroopan tilastojärjestelmäkomitean pääjohtajaryhmään

Tilastokeskuksen pääjohtaja Markus Sovala on nimitetty Euroopan tilastojärjestelmäkomitean (ESS) työtä valmistelevan pääjohtajaryhmän eli ESS Partnership Group -ryhmän jäseneksi.  

ESS Partnership Group -ryhmään (PG) valitaan 8–10 jäsentä aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Ryhmän valmisteleva työ vaikuttaa laajasti Euroopan tilastojärjestelmäkomitean toiminnan suuntaamiseen ja kehittämiseen.

”Euroopan tilastotoimi on merkittävässä muutoksessa, kun useissa maissa tilastovirastojen rooli uudistuu ja laajenee tilastotuotannosta yhteiskunnan tietojen laajempaan hyödyntämiseen. Partnership Group -ryhmän kautta voimme tuoda kehitystyöhön esille Suomen kannalta tärkeitä näkökulmia”, sanoo Markus Sovala.

Euroopan tilastojärjestelmäkomitea (ESS-komitea) käsittelee Euroopan tilastojärjestelmän strategisia asioita kuten tulevaa tilastolainsäädäntöä ja voimassa olevan tilastosäännöstön soveltamista. ESS-komitean jäseniä ovat tilastovirastojen pääjohtajat ja komitean puheenjohtajana toimii Eurostatin pääjohtaja.

Lisää tietoa ESSC Partnership Group -ryhmän tehtävistä Eurostatin sivuilla