Uutisia 29.6.2022

Naispalkansaajista lähes neljännes osa-aikaisia vuonna 2021

Koronavuoden 2020 notkahduksen jälkeen työllisten ja työvoiman määrä kasvoi vuonna 2021 selvästi pandemiaa edeltävään aikaan verrattuna. Työllisyyden palautuminen näkyi etenkin osa-aikaisen ja määräaikaisen työn lisääntymisenä.

Osa-aikaisesti työskenteleviä palkansaajia oli viime vuonna 55 000 enemmän kuin edellisvuonna ja 28 000 enemmän kuin vuonna 2019. Osa-aikaisia oli yhteensä 385 000 eli 18 prosenttia kaikista palkansaajista.

Naisilla osa-aikainen työ oli yleisempää kuin miehillä. Naispalkansaajista osa-aikaisia oli 24 prosenttia ja miespalkansaajista 11 prosenttia.

”Viime vuonna osa-aikatyötä tekevien naisten osuus palkansaajista kasvoi vuoteen 2020 verrattuna 3,5 prosenttiyksikköä ja miesten osuus 0,9 prosenttiyksikköä”, sanoo yliaktuaari Ulla Hannula.

Osa-aikatyö oli yleistä nuorimmilla ja vanhimmilla palkansaajilla. 15–24-vuotiaista palkansaajista 46 prosenttia teki osa-aikatyötä, pääosin opiskelun takia. 65–74-vuotiaista palkansaajista osa-aikaisesti työskenteli 62 prosenttia. Työvoimatutkimuksessa osa-aikaisuus perustuu vastaajan omaan ilmoitukseen.

”Osa-aikaisuus on sopinut etenkin monien nuorimpien ja vanhimpien elämäntilanteeseen. Osa-aikaisista 118 000 eli vajaa kolmannes oli kuitenkin sellaisia, jotka olisivat halunneet tehdä kokoaikaista työtä, mutta sitä ei ollut tarjolla. Heistä suurin osa, 81 000, oli naisia”, toteaa Hannula.

Uusista työsuhteista puolet määräaikaisia

Alle vuoden kestäneessä työsuhteessa oli vuonna 2021 yhteensä 470 000 palkansaajaa eli 29 000 enemmän kuin vuonna 2020. Näistä uusista työsuhteista 50 prosenttia oli määräaikaisia, kun vuonna 2020 määräaikaisia oli 48 prosenttia.

Miesten uusista työsuhteista määräaikaisia oli viime vuonna 45 prosenttia ja naisten 54 prosenttia. Miesten ja naisten määräaikaisuuksien välinen ero kaventui edellisvuodesta lähes kahdella prosenttiyksiköllä.

Vuokratyötä tekeviä oli vuonna 2021 keskimäärin 50 000, kun edellisvuonna vuokratyöntekijöitä oli 42 000 ja pandemiaa edeltävänä vuonna 2019 noin 46 000. Vuokratyöntekijöiden osuus kaikista palkansaajista oli viime vuonna 2,3 prosenttia.

”Yleisintä vuokratyö oli majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä kuljetuksen ja varastoinnin toimialoilla, joissa molemmissa vuokratyöntekijöitä oli kuusi prosenttia toimialan kaikista palkansaajista”, Hannula sanoo.

Tiedot ovat poimintoja Työvoimatutkimus 2009–2021 -katsauksesta, jossa tarkastellaan työmarkkinoiden kehitystä lisäksi muun muassa ikäryhmittäin, toimialoittain ja yrittäjien määrän mukaan.

Katsaus: Työvoimatutkimus 2009–2021, aikasarjat

Lisätietoja: yliaktuaari Ulla Hannula p. 029 551 2924