Uutisia 10.6.2024

Nykyinen tai entinen puoliso pari- ja lähisuhdeväkivallan yleisin tekijä – miesuhrien määrä kasvoi lähes 10 prosenttia vuonna 2023

Viranomaisten tietoon viime vuonna tulleissa pari- ja lähisuhdeväkivaltarikoksissa oli 12 300 uhria, joista aikuisten uhrien määrä kasvoi 3,2 % ja alaikäisten hieman yli kymmenyksellä vuoteen 2022 verrattuna.

Aikuisista uhreista naisia oli 74 % ja alaikäisistä tyttöjä noin puolet. Vaikka miesuhrien määrä oli lähes kolme kertaa pienempi kuin naisten, miesuhrien määrä kuitenkin kasvoi edellisvuodesta melkein 10 %.

”Prosentuaalisesti suurin miesuhrien määrän kasvu oli aviopuolisoiden tekemässä väkivallassa, 18,3 %. Lukumääräisesti eniten kasvua oli tapauksissa, joissa tekijä on uhrin vanhempi. Pojat joutuvat tilastollisesti tyttöjä useammin juuri vanhempansa väkivallan kohteeksi”, kertoo yliaktuaari Kimmo Haapakangas.

”Samaa sukupuolta olevien parien ja heteroparien vertaaminen ei sen sijaan ole tilastollisesti mahdollista, koska ensin mainittuja on niin pieni osuus pareista”, täsmentää Haapakangas.

Sekä aviopuolison tekemän parisuhdeväkivallan uhrien määrä että vanhempien lapsiinsa kohdistaman väkivallan ilmoitukset ovat lisääntyneet.

Haapakangas arvioi, että pari- ja lähisuhdeväkivalta on ollut aiempaa enemmän esillä mediassa, mikä on kasvattanut tietoisuutta asiasta. Tämä on voinut myös osaltaan rohkaista uhreja ilmoittamaan tapauksista. Vaikka kasvavat ilmoitusmäärät voi tulkita negatiiviseksi kehitykseksi, luvut voivat kuitenkin kertoa myös positiivista viestiä tietoisuuden lisääntymisestä pari- ja lähisuhdeväkivallan tunnistamisessa.

Tilastoihin päätyvät ainoastaan viranomaisten tietoon tulleet tapaukset. Läheskään kaikkea pari- ja lähisuhdeväkivaltaa ei ilmoiteta viranomaisille. Lisäksi pimentoon jää muun muassa seurustelusuhdeväkivalta.

"Valitettavasti rikosilmoitusjärjestelmään ei kirjata uhrin ja tekijän suhdetta tilastoinnin kannalta käyttökelpoisessa muodossa. Päättely joudutaan tekemään rekistereistä, joten seurustelusuhteet ja muut epäviralliset suhteet jäävät tilastojen ulkopuolelle", Haapakangas summaa.

Lisätietoa:
Tiedote: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2023
Rikos- ja pakkokeinotilaston sivu
Yliaktuaari Kimmo Haapakangas p. 029 551 3252