Uutisia 30.6.2022

Päivitetty strategia tähtää räätälöityyn tiedontuotantoon ja tehokkaaseen tilastotuotantoon

Tilastokeskuksen strategia on päivitetty. Uudessa strategiassa Tilastokeskuksen tavoitteena on tuottaa päätöksenteon tueksi määrämuotoisia ja vertailukelpoisia tilastoja tehokkaasti sekä tarjota niiden rinnalla asiakastarpeisiin räätälöityä nopeaa tietoa.

”Kummallakin tilastotyypillä on paikkansa, ja kumpaakin näistä haluamme tuottaa tulevaisuudessa Tilastokeskuksessa. Niiden tuottamisessa tiedon käyttäjien näkökulman huomioiminen on tärkeää ja mahdollistaa sen, että päätöksiä voidaan tehdä Suomessa luotettavaan tietoon pohjautuen”, kuvaa Tilastokeskuksen pääjohtaja Markus Sovala.  

Tilastokeskuksen tavoitteena on myös kehittää ja järjestää yhteiskunnan tietovarantoja niin, että niissä olevaa tietoa pysyttäisiin hyödyntämään vielä nykyistäkin paremmin. Suomessa on erittäin laadukkaat julkishallinnon rekisterit, jotka on mahdollista valjastaa käyttöön nykyistäkin laajemmin.

Suuri osa tilastoista syntyy muita tarkoituksia varten kerättyjen tietojen ja rekistereiden pohjalta. Näitä tietolähteitä olisi mahdollista hyödyntää myös räätälöidyn ja nopean tiedontuotannon pohjana nykyistä paremmin, kun tiedon laatu, yhteentoimivuus ja tietosuoja varmistetaan. Kokonaisuuteen liittyvää lainsäädäntöä uudistetaan parhaillaan.

”Suomen tietovarallisuus syntyy osana viranomaisten, yritysten ja kotitalouksien arkea. Jotta muita tarkoituksia varten kerättyjä tietoja voidaan hyödyntää, tarvitaan vuoropuhelua ja yhdessä tekemistä tietojen alkuperäisten tuottajien sekä muiden tiedon luovuttajien kanssa. Tiedosta rakennetaan tulevaisuus yhteistyössä”, sanoo Markus Sovala.  

Lue lisää Tilastokeskuksen strategiasta