Uutisia 15.2.2022

Palvelualojen liikevaihdon kasvu jatkui joulukuussa – toimialojen välillä suuria eroja

Palvelualojen työpäiväkorjattu liikevaihto nousi vuoden 2021 joulukuussa 15,7 prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihto kasvoi kaikilla palveluiden päätoimialoilla.  Koronasta eniten kärsineillä palvelualoilla kehitys jäi kuitenkin edelleen jälkeen vuoden 2019 joulukuuta tasosta.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi joulukuussa peräti 48,4 prosenttia vuoden 2020 joulukuusta. Kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla liikevaihto ylsi 26,2 prosentin ja hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa 21,1 prosentin kasvuun vuodentakaiseen verrattuna.

Kehitykseen vaikutti osaltaan koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne vuotta aiemmin. ”Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa koronavuosi romahdutti alan liikevaihdon. Kun toiminta alkoi vilkastua keväällä, on heikko vertailuvuosi näkynyt alan liikevaihdon voimakkaana kasvuna”, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Aki Niskanen.  

Muilla palvelualojen päätoimialoilla liikevaihdon kehitys oli joulukuussa koko palvelualaa maltillisempaa. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan työpäiväkorjattu liikevaihto voimistui 13,8 prosenttia vuoden 2020 joulukuusta. Taiteiden, viihteen ja virkistyksen toimialan liikevaihto kasvoi 12,7 prosenttia ja muun palvelutoiminnan 12,2 prosenttia. Informaation ja viestinnän toimialalla liikevaihto lisääntyi 9,7 prosenttia. Kiinteistöalan liikevaihdon kasvu jäi 4,3 prosenttiin.

Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja. Kaupan toimialojen työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi joulukuussa 11,6 prosenttia edellisvuoden joulukuusta.

Osa palvelualoista vielä jäljessä koronaa edeltäneestä tasosta

Palvelualojen työpäiväkorjatun liikevaihdon kasvu nopeutui joulukuussa vain 3,7 prosenttia verrattuna koronaa edeltäneeseen vuoden 2019 joulukuuhun. Osalla palvelualoja liikevaihdon kehitys jäikin selvästi vuoden 2019 joulukuuta heikommaksi.  

Taiteiden, viihteen ja virkistyksen toimialalla kehitys vuoden 2019 joulukuuhun verrattuna on heikoin. Toimialan työpäiväkorjattu liikevaihto laski 23,6 prosenttia vuoden 2019 joulukuusta.

Myöskään majoitus- ja ravitsemisala ei ole vielä palautunut koronarajoituksista: alan liikevaihto oli 2021 joulukuussa 11,1 prosenttia pienempi verrattuna koronaa edeltäneen vuoden joulukuuhun.

”Taiteiden, viihteen ja virkistyksen toimialan liikevaihdon trendi on vielä vuoden 2012 tasolla, kun majoitus- ja ravitsemistoiminta on vuoden 2018 tasolla”, kuvailee Niskanen.

Hallinto- ja tukitoiminnan liikevaihdon trendi on sen sijaan jo ylittänyt koronaan edeltäneen ajan liikevaihdon. Myös kuljetus- ja varastointi toimialan liikevaihto on lähes saavuttanut koronaa edeltävää trendin tason.

”Taustalla on kustannusten nousu, joka on siirtynyt kuljetuspalveluiden hintoihin. Hinnan muutoksesta puhdistettu alan volyymi on edelleen selvästi koronaa edeltänyttä tasoa alempi”, Niskanen sanoo.

Uusimman kuukauden tiedot ovat ennakollisia ja ne voivat tarkentua merkittävästi etenkin tarkemmilla toimialatasoilla tulevina kuukausina.

Lisätietoa:
Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, joulukuu
Yliaktuaari Aki Niskanen p. 029 551 2657