Uutisia 15.2.2022

Rakennuskustannusindeksin perusvuosi ja painorakenne vaihtuu

Rakennuskustannusindeksin perusvuodeksi vaihtuu 2021=100. Uusi perusvuosi otetaan käyttöön 15.2.2022. Perusvuosiuudistuksessa päivitetään indeksin painorakenne vastaamaan ajantasaista rakennustuotantoa ja kustannusrakenteita.

Uudistuksessa on huomioitu rakentamisessa viime vuosina tapahtuneet muutokset. Tällaisia ovat muun muassa kerrostalorakentamisen kasvu, pientalorakentamisen ammattimaistuminen ja puumateriaalin käytön lisääntyminen julkisivu- ja runkomateriaalina.

Keskeisten aikaisempien perusvuosien indeksisarjojen julkaisemista jatketaan edelleen. Rakennuskustannusindeksi julkaistaan kustannuslajeittain, talotyypeittäin ja panosnimikkeittäin. Lisäksi julkaistaan asuinrakentamisen remontti-indeksejä.

Rakennuskustannusindeksin tiedonkeruu täydentyy massa-aineistoilla

Rakennuskustannusindeksissä otetaan käyttöön tammikuun 2022 tiedoista lähtien rautakauppojen kassapääteaineistoja sekä verkkoharavoitua hinnastotietoa rakennustarvikkeiden hintojen mittaamiseen. Näillä ns. massa-aineistoilla täydennetään perinteistä tiedonkeruuta.

Massa-aineistot helpottavat tiedonkeruuta, mutta myös mahdollistavat tarkemman ja laadukkaamman hintakehityksen mittaamisen. ”Uudistus on merkittävä tiedonkeruuseen vastaavien rautakauppojen osalta. Vastausrasite pienenee, ja saatujen hintatietojen määrä moninkertaistuu”, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Liina Arhosalo.

Ajantasainen painorakenne palvelee indeksin käyttäjiä

Perusvuosi vaihdetaan hintaindekseissä yleensä viiden vuoden välein, viiteen tai nollaan päättyvinä vuosina. Tavallisesta poikkeava vuosi johtuu EU:n uudesta yritystilastoasetuksesta, joka astui voimaan vuoden 2021 alussa ja velvoittaa perusvuodeksi 2021. Seuraava perusvuosi tulee olemaan jälleen viiteen päättyvä 2025=100.

”Kiinteäpainoisessa indeksissä painorakenne kuvastaa aina tietyn hetken kustannusrakennetta, ja tämä rakenne säilyy koko viisivuotisen laskentajakson ajan samana. Maailma ympärillä muuttuu kuitenkin koko ajan, ja siksi painorakennetta päivitetään säännöllisin väliajoin”, Arhosalo sanoo.

”Olemme halunneet ottaa uuden perusvuoden käyttöön rakennuskustannusindeksissä mahdollisimman nopeasti, vaikka asetuksen mukaan aikaa perusvuosiuudistukseen on kolme vuotta. Nopea käyttöönotto palvelee indeksin käyttäjiä mahdollisimman ajantasaisella painorakenteella.”

Lisätietoja: yliaktuaari Liina Arhosalo p. 029 551 3612

Lue lisää rakennuskustannusindeksin uudistuksesta:
Rakennuskustannusindeksi 2022, tammikuu

Myös rakennuskustannusindeksi on uudistanut tiedonkeruutaan massa-aineistoilla (Tieto&trendit-artikkeli 10.2.2022)

Rakentamisen trendit ja muutokset huomioidaan rakennuskustannus­indeksin uudistamisessa (Tieto&trendit-artikkeli 1.10.2021)