Uutisia 11.1.2022

Suomen bruttokansantulon laskennan menetelmäkuvaus päivitetty

Kansantalouden tilinpidon menetelmäkuvaus esittelee bruttokansantuotteen ja bruttokansantulon laskentamenetelmiä. Kansantalouden tilinpitoa laaditaan Suomessa Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän (EKT 2010) mukaisesti.

Asiakirjassa esitellään kansantalouden tilinpidon laadinnan yleiskuvaus, laskentatavat, tilien tasapainotusmenettelyt, tietojen kattavuuden varmistaminen sekä tärkeimmät käytetyt tietolähteet. Kuvaus on tehty tilastovuodesta 2018.

Jokainen EU-maa on velvollinen laatimaan tilinpidosta yhdenmukaisen menetelmäkuvauksen. Menetelmäkuvausta tarvitaan myös kansainvälisessä yhteistyössä, jotta voidaan varmistaa tietojen kansainvälinen vertailukelpoisuus.

Tutustu kansantalouden tilinpidon menetelmäkuvaukseen