Uutisia 8.4.2022

Tilasto-olympialaisten Suomen kilpailun voittajajoukkueet Helsingistä

Tilasto-olympialaisten Suomen kilpailun voittajat on valittu. Sekä lukio- että yläkoulusarjan voittajat tulevat Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulusta.

Kilpailun molemmissa sarjoissa valittiin kolme parasta joukkuetta. Lukiosarjassa toiselle ja kolmannelle sijalle ylsivät Espoon Otaniemen lukion sekä Joroisten lukion joukkueet. Yläkoulusarjassa toisen sijan sai Mankkaan koulun joukkue Espoosta ja kolmannen sijan Turun lyseon koulun joukkue.

Lukiosarjan palkitut oppilaitokset ja joukkueet:

  • 1. sija    Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu VIIKKI3
  • 2. sija    Otaniemen lukio OTANIEMI2
  • 3. sija    Joroisten lukio UUNACODAZA

Yläkoulusarjan palkitut oppilaitokset ja joukkueet:

  • 1. sija    Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu M00DI10
  • 2. sija    Mankkaan koulu MANKKAA21
  • 3. sija    Turun Lyseon koulu MANDARIINI

Tilasto-olympialaiset ovat Euroopan laajuinen kilpailu, jonka tavoitteena on edistää nuorten tilastojen lukutaitoa innostavalla tavalla.

Viidettä kertaa järjestettäviin tilasto-olympialaisiin ilmoittautui eri puolilta Suomea yhteensä 88 joukkuetta ja 181 nuorta. Kilpailussa nuoret tekivät pienen tilastollisen tutkimuksen.

Kummankin sarjan kaksi parasta joukkuetta jatkaa kilpailua Euroopan finaalissa. Euroopan finaalia varten tehdään lyhyt tilastoihin liittyvä video. Tänä vuonna videoiden aiheena on “Environment and statistics.”

Euroopan finaaliin lähtevistä videoista järjestetään yleisöäänestys. Myös sarjojen kolmanneksi tulleet joukkueet voivat osallistua videolla yleisöäänestykseen, joka toteutetaan 20.5.–30.5.2022.

Palkituissa töissä käytetty monipuolisesti tilastollisia menetelmiä

Nuorilla oli käytössään Väestölaskentapaneelin opetusaineisto, jossa on tietoja mm. tutkimushenkilöiden perhetilanteesta, asuinpaikasta, koulutuksesta ja ammatista vuodesta 1950 vuoteen 2010. Kilpailutöissä nuoret analysoivat yleisimmin tutkimushenkilöiden koulutustason heijastumista muuhun elämään.  Useissa töissä tarkasteltiin myös perhe-elämää, esimerkiksi lasten määrän ja tulotason yhteyksiä.

Kilpailun raati arvioi, miten joukkueiden töissä oli hyödynnetty annettua tilastollista aineistoa. Raadin arviointikriteerit liittyivät muun muassa töiden tavoitteeseen, selkeyteen ja jäsentelyyn, tiedon analysointiin ja loppupäätelmiin.

Raadin arvioitavana oli useita ansiokkaita tutkimuksia, joissa oli käytetty monipuolisesti tilastollisia menetelmiä ja grafiikkaa.  Palkituissa töissä oli myös oivallettu oikein pitkittäisaineiston luonne.

Asiantuntijaraatiin kuuluivat kehittämispäällikkö Kaija Ruotsalainen Tilastokeskuksesta, professori Pauliina Ilmonen Aalto-yliopistosta sekä matematiikan ja fysiikan lehtori Otso Huuska Matemaattisten aineiden opettajien liitosta MAOLista.

Lisätietoja: Raadin sihteeri, tietopalvelusuunnittelija Leena Aulaskari, p.029 551 6372, etunimi.sukunimi@stat.fi
Lisätietoa kilpailusta: www.stat.fi/tilasto-olympialaiset