Uutisia 2.5.2022

Tilastokeskuksen ensimmäinen vastuullisuusraportti on julkaistu

Tilastokeskuksen vastuullisuusraportti 2021 on julkaistu. Kyseessä on ensimmäinen Tilastokeskuksen vastuullisuustyötä laajasti tarkasteleva esitys.

Raportissa Tilastokeskuksen toimintaa peilataan YK:n kestävän kehityksen indikaattoreihin. Toiminnassamme keskeisiksi valittiin kolme kestävän kehityksen tavoitetta: hyvä koulutus (tavoite 4), rauha ja oikeudenmukaisuus (tavoite 16) ja yhteistyö ja kumppanuus (tavoite 17).

Tavoite 16 on Tilastokeskuksen ydintoiminnan kannalta hyvin keskeinen, sillä tilastot ovat toimivan demokratian perusedellytys. Tuotamme tilastoja yhteiskunnan käyttöön ja laadukkaan päätöksenteon tueksi. Lisäksi vastaamme Suomen Agenda 2030 -tavoitteiden seurannasta ylläpitämällä YK:n kestävän kehityksen indikaattoritietokantaa.

Tavoitteen 17 osalta Tilastokeskuksessa keskeistä on panostaminen tilastoalan kansainväliseen yhteistyöhön. Sen avulla autetaan kehittyviä maita luomaan edellytyksiä demokratian toiminnalle, rauhanomaiselle yhteiskunnalle ja tietoon perustuvalle päätöksenteolle. Tilastokeskus esimerkiksi tukee eri tavoin tilastokapasiteetin rakentamista kehittyvissä maissa.

Koulutukseen liittyvä tavoite 4 puolestaan kytkeytyy Tilastokeskuksen tehtävään tukea ja kehittää tilastojen lukutaitoa yhteistyössä koulujen ja oppilaitosten kanssa ja edistää sen avulla tilastotiedon käyttöä.

Vastuullisuusraportin jalanjäljet kuvaavat toiminnan negatiivisia vaikutuksia

Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaisesti raportissa tuodaan esiin myös toiminnan jalanjäljet, joilla tarkoitetaan organisaation toiminnasta ympäristölle ja sidosryhmille syntyviä vaikutuksia, kuten esimerkiksi hiilidioksidipäästöjä ja työtiloihin liittyviä kustannuksia.

Tilastokeskuksen toiminnan jalanjälki syntyy erityisesti epäsuorista ympäristövaikutuksista, joita ovat muun muassa käyttämämme energian tuotantopäästöt. Vaikutuksia on myös arvoketjun muodostamilla välillisillä päästöillä, joita syntyy esimerkiksi lentomatkustamisesta ja työmatkaliikenteestä.

Tilastokeskus on pyrkinyt tekemään pitkäjänteistä ja monipuolista työtä ympäristökuormituksen vähentämiseksi jo useamman vuoden ajan. Olemme esimerkiksi olleet mukana Green Office -ympäristöohjelmassa vuodesta 2009 lähtien.

Valtion toimitilastrategian mukaisesti pyrimme hiilineutraaliuteen vuonna 2035. Olemme sitoutuneet myös muihin strategiassa esiin nostettuihin toimenpiteisiin. Kiinnitämme jatkuvasti huomiota myös toimitilatehokkuuteen: tiivistämme työtilojamme pienentämällä tilakapasiteettiamme noin 20 prosentilla vuoden 2022 aikana.

Vuoden 2021 aikana tarkastelimme myös matkustuskäytäntöjämme. Valtion matkustusstrategian mukaisesti pyrimme lisäämään ympäristöturvallisuutta ensisijaisesti matkustusmääriä vähentämällä ja suosimalla etäkokouksia.

”Kehitämme vastuullisuutta jatkuvasti osana toimintaamme ja viemme eteenpäin myös tapaamme raportoida siitä. Tavoitteenamme on tehdä vastuullisuusraportoinnista säännöllisesti julkaistava osa toimintamme vuosiraportointia”, Tilastokeskuksen pääjohtaja Markus Sovala sanoo.

Tilastokeskuksen vastuullisuusraportti 2021 (pdf)