Uutisia 6.6.2023

Tutkijapalveluiden etäkäyttäjille tietosuojan verkkokurssi

Tutkijoilla on nyt mahdollisuus varmentaa tietosuojan osaamisensa maksuttoman MOOC-verkkokurssin avulla. Kurssi on suunnattu erityisesti Datahuoneen tutkijoille ja Tilastokeskuksen FIONA-etäkäyttöjärjestelmän käyttäjille.

VATT Datahuone, Helsinki GSE ja Tilastokeskus ovat yhdessä tuottaneet verkkokurssin, jolla tutkijat pystyvät perehtymään tietosuojan varmistamiseen salassa pidettävien tietojen käsittelyssä Tilastokeskuksen FIONA-etäkäyttöjärjestelmässä. Kurssin kesto on noin 45 minuuttia.

Datahuone tuottaa nopeasti tietoa päätöksenteon tueksi muuttuvissa tilanteissa. Datahuoneen tutkijat saavat aineistonsa Tilastokeskuksen tutkijapalveluista, joka tarjoaa laajan aineistopoolin ja etäkäyttöjärjestelmän rekisteriaineistojen yhdistelyyn ja tutkimukseen. Verkkokurssin avulla Datahuoneen tutkijat ja muut Fiona-etäkäyttöjärjestelmän käyttäjät pystyvät todentamaan tietosuojan osaamisensa.

"Tutkijat saavat Fionan kautta käyttöönsä Tilastokeskuksen kokoamia yksikkötason aineistoja tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten. Tutkimusaineistojen tietosuojasta huolehtiminen on erittäin tärkeä osa tutkijan työtä, ja halusimme yhdessä Datahuoneen kanssa auttaa tämän osaamisen vahvistamisessa uuden tietosuojakurssin avulla", sanoo kehittämispäällikkö Satu Päkkilä Tilastokeskuksesta.

”Datahuoneella käsitellään erityisen laajoja aineistokokonaisuuksia. Meillä on mukana tutkijoita, virkamiehiä ja analyytikoita eri taustoista, ja hyödynnämme toiminnassamme opiskelijoita, mikä tuo vaihtuvuutta henkilöstöön. Halusimme parantaa päätyökalumme eli Tilastokeskuksen tutkijapalveluiden etäkäytön tietosuojan osaamista. Tämä kurssi tekee sen”, kertoo projektipäällikkö Antti Valkonen Datahuoneelta.

Kurssi painottuu Tilastokeskuksen tutkijapalveluiden etäkäyttöympäristön sääntöihin. Lisäksi kurssi tarjoaa itseopiskelumateriaalin rekisteriaineistojen tietosuojasta sekä testaa ja todentaa opitun tiedon henkilötasolla. Kurssi myös auttaa ymmärtämään tietosuojan merkitystä sekä teknisesti että lainsäädännön kannalta.

Kurssi on käyttäjille maksuton. Käyttäjien tulee kirjautua kurssialustalle. Salasana on huonedata.

Tutustu kurssiin: Tutkimusaineistojen tietosuoja Tilastokeskuksen FIONA-järjestelmässä

Lisätietoja kurssista: 
kehittämispäällikkö Satu Päkkilä, Tilastokeskus, p. 029 551 3333, satu.pakkila@stat.fi
projektipäällikkö Antti Valkonen, VATT Datahuone, p.  050 436 7707, antti.t.valkonen@aalto.fi