Uutisia 26.1.2022

Viesti tiedolla tehokkaasti  

Miten tieto kannattaa esittää eri tilanteissa ja viestiä erilaisille kohderyhmille? Miten viestiä voi havainnollistaa?

Tilastokeskus ja Tietojohtaminen ry järjestävät 11.3.2022 kurssin Viesti tiedolla tehokkaasti. Kurssilla aihetta lähestytään useasta eri näkökulmasta ja tutustutaan erilaisiin viestinnän mahdollisuuksiin tiedolla viestimisessä.  

Kurssilla opit, miten kielenhuollon työkalut auttavat tekstin viimeistelyssä ja oleellisen sisällön kiteyttämisessä. Saat myös journalistisia vinkkejä tekstin työstöön – miten lämmität numerosi ja koukutat lukijasi. Lisäksi kurssilla perehdytään tiedon visualisointiin ja erityisesti avoimen lähdekoodin avulla toteuttaviin tiedon visualisoinnin keinoihin.  

Kurssi sopii kaikille asiantuntijatyössä työskenteleville ja tiedolla viestiville.  

Tutustu kurssin ohjelmaan ja ilmoittaudu kurssille.