Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.12.2015

Antalet undervisningstimmar i vuxenutbildning som inte leder till examen upgick till 6 miljoner år 2014

Enligt de uppgifter som Statistikcentralen samlar in från läroanstalter uppgick antalet undervisningstimmar i vuxenutbildning som inte leder till examen till nästan 6,2 miljoner timmar år 2014, omkring 13 procent fler än året innan. Antalet deltagare (bruttoantal studerande) var något under en procent fler än året innan, totalt 2,2 miljoner.

Läroanstalternas vuxenutbildning som inte leder till examen efter utbildningstyp år 2014

Typ av utbildning Deltagare (brutto) Kvinnor % Undervisningstimmar
Yrkesinriktad tilläggsutbildning, ej läroavtal 81 792 39 355 103
Yrkesinriktad tilläggsutbildning, läroavtal 4 047 68 35 457
Arbetskraftspolitisk vuxenutbildning 48 082 44 1 120 742
Kursen som arbetsgivaren beställt 255 805 39 507 963
Utbildning som anordnats som fritt bildningsarbete 1 638 958 73 2 918 967
Öppen yrkeshögskoleundervisning 25 417 66 624 670
Öppen universitetsundervisning 1) 43 815 77 67 466
Övriga utbildningar 115 277 50 521 353
Totalt 2 213 193 66 6 151 721
1) Exkl. uppgifter om öppen universitetsutbildning som universiteten själv anordnar.

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Seppänen 029 551 3220, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 10.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Vuxenutbildning vid läroanstalter [e-publikation].
ISSN=1799-4543. 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/oaiop/2014/oaiop_2014_2015-12-10_tie_001_sv.html