Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.12.2017

Timmarna inom öppen yrkeshögskoleundervisning minskade, men antalet deltagare fortsatte att öka år 2016

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik minskade undervisningstimmarna inom öppen yrkeshögskoleundervisning med 10 procent, men antalet deltagare ökade ytterligare år 2016. År 2016 anordnades drygt en miljon timmar med öppen yrkeshögskoleundervisning. Detta är 115 000 timmar mindre än året innan. Samtidigt ökade antalet deltagare i öppen yrkeshögskoleundervisning med 15 procent till nästan 44 000 deltagare jämfört med året innan.

Enligt de uppgifter som Statistikcentralen samlar in från läroanstalter uppgick antalet undervisningstimmar i vuxenutbildning som inte leder till examen till nästan 5,7 miljoner timmar år 2016, omkring 13 procent fler än året innan. Antalet deltagare (bruttoantal studerande) var nästan detsamma som föregående år, drygt 2,1 miljoner.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Seppänen 029 551 3220, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 12.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Vuxenutbildning vid läroanstalter [e-publikation].
ISSN=1799-4543. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/oaiop/2016/oaiop_2016_2017-12-12_tie_001_sv.html