Datahuone

 

Datahuone on kansainvälisestikin ainutlaatuinen tietopohjaista päätöksentekoa edistävä pilottihanke. Datahuone on VATT:n itsenäinen yksikkö, jonka tavoitteena on tuottaa ajantasaisia rekisteritietoja hyödyntämällä entistä tarkempaa ja nopeatempoisempaa analyysiä päätöksenteon tueksi ja poliittisten ratkaisuiden vaikutusten arvioimiseksi. Yksikkö on saanut kolmivuotisen rahoituksen valtiovarainministeriöltä vuosille 2023-2025.


Datahuone toimii kiinteässä yhteistyössä Tilastokeskuksen ja Helsinki GSE:n kanssa. Tilastokeskus vastaa rekisteriaineistojen yhdistämisestä ja toimittamisesta Datahuoneen tutkijoiden ja analyytikoiden käyttöön. HelsinkiGSE:n tutkijat laajentavat Datahuoneen taloustieteellistä osaamista. Heidän toimintaansa rahoittaa osin myös opetus- ja kulttuuriministeriö. Datahuonetta johtaa Henna Laasonen.


Datahuoneen tutkimustoiminta on järjestäytynyt kolmeen eri teemaryhmään. Professori Otto Toivasen (Aalto-yliopisto) vetämä yritysryhmä on tutkinut mm. Venäjä-pakotteiden vaikutuksia suomalaisyritysten vientiin ja apulaisprofessori Lassi Ahlvikin (Helsingin yliopisto) luotsaama ympäristö- ja energiaryhmä on tarkastellut mm. sähkötukia ja energian hinnannousun vaikutuksia suomalaisyrityksiin. Vasta perustettua työmarkkinat ja kotitaloudet -ryhmää johtaa tutkimusohjaaja Hannu Karhunen (Labore).
 

 

Datahuoneen tiedotteet

Datahuoneen tiedotteet ja raportit julkaistaan datahuonepilotti.fi-sivustolla.

Uutiset

Lisätiedot

ylijohtaja Ville Vertanen p. 029 551 3343
tutkimuspäällikkö Satu Nurmi p. 029 551 2926