Nyheter 31.1.2013

Statistikåret lyfter fram statistiken i samhället

Internationella Statistiska Institutet (ISI) har utsett år 2013 till ett internationellt statistikår. Statistikåret firas med olika evenemang i 111 länder.

Målet med statistikåret är att öka det allmänna kunnandet om statistikens betydelse överallt i samhället, lyfta fram arbetsuppgifter och -möjligheter inom statistikbranschen och göra statistikvetenskapen känd.

"Statistik har en omfattande och vittgående inverkan på vårt dagliga liv, men få människor kommer att tänka på detta. Statistik utnyttjas t.ex. i lagstiftningsarbete, vid utvecklingen av nya läkemedel eller vid sammanställningen av väderprognoser. Statistiken förbättrar livskvaliteten på många sätt och utvecklar samhället", säger direktören för informationstjänst Heli Mikkelä vid Statistikcentralen.

Sidorna för statistikåret öppnade i tjänsten Stat.fi

Statistikcentralen har i tjänsten Stat.fi öppnat webbsidor med anknytning till det internationella statistikåret, där man kan hitta information om bl.a. centrala evenemang under året. Sidorna är på finska.

På sidorna för statistikåret presenteras också webbtjänster som utnyttjar statistik, såsom databanker, räknare och spel. En statistikdoktor besvarar i sin spalt frågor om statistik och ger rekommendationer om brister i statistisk information. I artikelserien "Tilastot elämässäni (ung. Statistiken i mitt liv)" ger olika personer exempel på hur de har kunnat utnyttja statistik i sina liv.

Statistikcentralen är en av 1 400 internationella organisationer som deltar i firandet av statistikåret. Statistikcentralen samarbetar med övriga producenter av Finlands officiella statistik, Helsingfors universitet, Statistiska Samfundet i Finland och MAOL rf. i samband med anordnandet av evenemang.

Det internationella statistikåret 2013 på Statistikcentralens webbplats (på finska)

The International Year of Statistics (Statistics2013)

Förfrågningar: direktören för informationstjänst Heli Mikkelä 09 1734 3200, förnamn.efternamn@stat.fi