Nyheter 23.4.2013

Ny modell för simulering av lagändringar

Statistikcentralen har offentliggjort en modell som simulerar Finlands personbeskattnings- och socialskyddssystem. Med hjälp av modellen kan man beräkna lagändringarnas ekonomiska effekter. Modellen innehåller en bredare informationsgrund än tidigare och ett grafiskt användargränssnitt.

SISU-modellen (Simuloitu Suomi, ung. Simulerade Finland) tar den finländska mikrosimuleringen till en helt ny tidsperiod när det gäller användarvänlighet och exakthet i beräkningen. I modellen har exaktheten i beräkningen förbättrats i och med att det individbaserade materialet är betydligt större än tidigare och representerar befolkningen på ett bättre sätt. Ett skräddarsytt flexibelt användargränssnitt har tagits fram i modellen och det omfattande registerbaserade materialet kan användas via fjärranslutning.

Statistikcentralens SISU-modell står till bl.a. ministeriernas, riksdagens, intresseorganisationernas, universitetens och forskningsinstitutens förfogande för vetenskapliga undersökningar och statistiska utredningar som gäller samhällsförhållanden. Målet är att kunna använda modellen i större omfattning än tidigare bl.a. i samband med forskning och bedömningen av politiska alternativ. Motsvarande modeller har sedan länge tillämpats i Finland i arbetet med beredning av lagstiftning om socialskyddsförmåner och inkomstbeskattning.

Med hjälp av modellen kan man bedöma de sammanlagda effekterna av politiska åtgärder och lagändringar. Modellen kan användas bl.a. till att bedöma vilka förändringar i skatteinkomsterna åtgärderna förorsakar, förändringar i enskilda personers och hushållens ekonomiska ställning samt inverkan på inkomstfördelning och incitament.

SISU-modellen ett resultat av samarbete

Finansministeriet startade planeringsprojektet angående mikrosimulering för tre år sedan tillsammans med Fpa, social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd samt Statens ekonomiska forskningscentral.

Framställningen, underhållet och utvecklingsarbetet av modellen koncentrerades till Statistikcentralen. Statistikcentralen har framställt mikrosimuleringsmodellen i nära samarbete med särskilt forskningsavdelningen vid Folkpensionsanstalten.

Ytterligare information om SISU-modellen

Förfrågningar:
Olli Kannas 09 1734 3766, Jukka Mattila 09 1734 2475, Anne Perälahti 09 1734 2783
mikrosimulointi@tilastokeskus.fi