Uutisia 14.8.2013

Tilastokeskus tutkii itsensä työllistäjiä

Tilastokeskus tutkii ensimmäistä kertaa itsensä työllistäjiä. Elokuun lopussa käynnistyvän tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa yksinyrittäjien, ammatinharjoittajien, freelancereiden ja apurahansaajien asemasta ja työoloista.

Itsensä eri tavoin työllistävien joukko on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana tasaisesti. "Tällä hetkellä Suomessa on 15–64-vuotiaita itsensä työllistäjiä noin 154 000. Tämän ryhmän työtilanteesta tai työoloista tiedetään kuitenkin verrattain vähän", sanoo erikoistutkija Anna Pärnänen Tilastokeskuksesta.

"Tutkimuksen avulla halutaan selvittää esimerkiksi sitä, mitä hyvää ja huonoa yrittäjänä tai freelancerina toimimisessa on, miten heidän sosiaaliturvansa on järjestetty ja miten he ovat päätyneet yrittäjiksi."

Tutkimukseen voi osallistua puhelimitse tai verkossa

Tilastokeskus toteuttaa tutkimuksen syksyllä 2013. Tutkimuksen otos poimitaan Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Sen kohdejoukkona ovat ne yrittäjät ja ammatinharjoittajat, joilla ei ole palkattua työvoimaa sekä freelancerit tai apurahalla itsensä työllistävät. Tutkimukseen valitut voivat vastata kyselyyn joko verkossa tai puhelimitse.

Kaikki tutkimuksen tiedot käsitellään luottamuksellisesti eikä yksittäisen vastaajan tietoja voi erottaa tilastoina julkaistuista tuloksista. Puhelinhaastatteluista vastaa Tilastokeskuksen oma haastattelijaverkosto.

Tutkimusta rahoittavat Tilastokeskuksen lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö. Ensimmäiset tulokset julkistetaan syksyllä 2014.

Lisätietoja: Anna Pärnänen 09 1734 3795