Nyheter 27.8.2013

Utnämning vid Statistikcentralen: Riitta Eiskonen utnämnd till datateknikdirektör

Filosofie magister Riitta Eiskonen har utnämnts till datateknikdirektör vid Statistikcentralen för en femårsperiod fr.o.m. 1.10.2013.

Datateknikdirektören verkar som direktör för enheten för datateknik. Enheten ansvarar för bl.a. utvecklingen av tillämpningar, upprätthållandet av datasystem och ict-infrastrukturen.

Eiskonen kommer till Statistikcentralen från Microsoft Ab, där hon sedan år 2009 arbetat som direktör och medlem i ledningsgruppen. Till hennes uppgifter har hört ledning av serviceaffärsverksamheten inom ansvarsområdet statssektorn. Tidigare har Eiskonen arbetat bl.a. på Oracle och inom skatteförvaltningen.

Förfrågningar: överdirektör Jarmo Hyrkkö 09 1734 3473, förvaltningschef Pirkko Härö 09 1734 2558