Uutisia 12.12.2013

Nimitysuutinen Tilastokeskuksesta: Leena Storgårds talous ja ympäristötilastot -yksikön tilastojohtajaksi

Leena Storgårds on nimitetty tilastojohtajaksi Tilastokeskuksen talous ja ympäristötilastot -yksikköön viisivuotiskaudeksi 1.12.2013–30.11.2018.

Leena Storgårds on toiminut tilastojohtajana Tilastokeskuksessa vuodesta 2008. Talous ja ympäristötilastot -yksikkö tuottaa ja kehittää kansantalouden toimintaa, julkista taloutta ja julkisia palveluita, rahoitusmarkkinoita, hintoja ja kustannuksia sekä ympäristöä ja energiaa kuvaavia tilastoja.

Lisätietoja: ylijohtaja Jarmo Hyrkkö 09 1734 3473, hallintopäällikkö Pirkko Härö 09 1734 2558