Nyheter 13.12.2013

Utnämning vid Statistikcentralen: Leena Storgårds statistikdirektör för enheten för ekonomi- och miljöstatistik

Leena Storgårds har utnämnts till statistikdirektör vid Statistikcentralens enhet för ekonomi- och miljöstatistik för femårsperioden 1.12.2013–30.11.2018.

Leena Storgårds har arbetat som statistikdirektör vid Statistikcentralen sedan år 2008. Enheten för ekonomi- och miljöstatistik producerar och utvecklar statistik som beskriver verksamheten inom samhällsekonomin, offentlig ekonomi och offentliga tjänster, finansmarknaden, priser och kostnader samt miljö och energi.

Förfrågningar: överdirektör Jarmo Hyrkkö 09 1734 3473, förvaltningschef Pirkko Härö 09 1734 2558