Uutisia 19.9.2014

Budjettileikkaukset pakottavat supistamaan tilastotuotantoa

Tilastokeskuksen toimintamenoihin 2015–2017 kohdistuvat leikkaukset johtavat väistämättä tilastotuotannon supistumiseen. Lisäksi palveluita joudutaan karsimaan eikä datan avaamista voida jatkaa suunnitellusti.

Tilastokeskus käy parhaillaan läpi koko toimintaansa säästökohteiden löytämiseksi. Yt-neuvotteluiden mahdollisuuttakaan ei ole suljettu pois.

Karsintakohteiden tunnistus käynnissä

Vuonna 2015 toimintaan on käytettävissä selvästi vähemmän resursseja kuin tänä vuonna. Säästötarpeeksi arvioidaan noin 4 miljoonaa euroa. Alustavien arvioiden mukaan yli 30:a tilastoa uhkaa lakkauttaminen tai julkaistavan sisällön olennainen supistaminen.

Tällä hetkellä supistuslistalla olevien tilastojen joukossa on mm. oikeustilastoja, ympäristötilastoja, yritystilastoja sekä tuottavuustilastoja. Koska päätöksiä tehtäessä on otettava huomioon EU-asetusten velvoitteet, supistukset kohdistunevat erityisen voimakkaasti kansallisiin tietotarpeisiin.

"Tilanne on haasteellinen, sillä samaan aikaan uusia tietotarpeita syntyy muun muassa globalisaation, sosiaalisen eriarvoistumisen, yhteiskunnan rakennemuutosten sekä eriytyvän aluekehityksen myötä", toteaa tilastotuotannon ylijohtaja Timo Koskimäki.

Supistukset kohdistuvat myös tuote- ja palvelutuotantoon, josta tullee poistumaan mm. säännöllisesti ilmestyneitä kokoomajulkaisuja sekä alueellista tietoa sisältäviä tietotuotteita. Datan avaamista ei voida jatkaa suunnitellusti esimerkiksi pienaluetiedon ja rajapintaratkaisujen osalta. Myös tukitoiminnot ovat mukana tarkastelussa.

Suunnitelmien tarkennuttua mahdollisista supistuksista informoidaan tarkemmin sidosryhmiä. Päätökset toimenpiteistä tehdään syksyn aikana.

Sopeutus ensisijaisesti tehtäväjärjestelyin ja tuottavuushyödyillä

"Olemme viime vuosina parantaneet tuottavuutta noin 2 prosentin vuosivauhtia ja lisäksi toteuttaneet laajoja tuottavuushankkeita, joiden hyödyt alkavat realisoitua tästä vuodesta lähtien. Siitä huolimatta ainoa keino selvitä näistä leikkauksista on tuotannon supistaminen", toteaa ylijohtaja Jarmo Hyrkkö.

Suurin osa Tilastokeskuksen menoista on henkilöstökustannuksia. Toiminnan supistukset pyritään tekemään niin pitkälle kuin mahdollista sisäisin tehtäväjärjestelyin ja hyödyntämällä luonnollista poistumaa. "On mahdollista, että edessä ovat yt-neuvottelut, mikäli muut toimenpiteet eivät riitä säästöjen saavuttamiseen", ylijohtaja Hyrkkö toteaa.

Lisätietoja:
Ylijohtaja Jarmo Hyrkkö, p. 029 551 3473
Tilastotuotannon ylijohtaja Timo Koskimäki, p. 029 551 3495
sähköposti etunimi.sukunimi (at) tilastokeskus.fi