Nyheter 19.9.2014

Budgetnedskärningar tvingar till minskad statistikproduktion

Nedskärningar i Statistikcentralens verksamhetsutgifter 2015-2017 leder oundvikligen till en minskning av statistikproduktionen. Dessutom blir man tvungen att minska på tjänsterna och öppnandet av datamaterial kan inte heller fortskrida enligt plan.

Statistikcentralen går för närvarande igenom hela sin verksamhet för att hitta sparobjekt. Inte heller sa-förhandlingar är uteslutna.

En identifiering av sparobjekt pågår

År 2015 finns det klart mindre resurser till förfogande för verksamheten än i år. Sparbehovet uppskattas vara ungefär 4 miljoner euro. Enligt preliminära uppskattningar hotas mer än 30 statistikgrenar av nedläggning eller en väsentlig minskning av innehållet som publiceras.

För närvarande finns bl.a. rättsstatistik, miljöstatistik, företagsstatistik och produktivitetsstatistik med på listan över statistikgrenar som åtgärderna gäller. Eftersom åligganden i EU-förordningar måste beaktas när man fattar beslut, kommer minskningarna att speciellt kraftigt beröra nationella informationsbehov.

"Situationen är utmanande, eftersom det samtidigt uppstår nya informationsbehov bl.a. i och med globaliseringen, den sociala uppdelningen, strukturförändringarna i samhället samt den differentierade regionala utvecklingen", säger överdirektören för statistikproduktionen Timo Koskimäki.

Minskningarna kommer också att beröra produktionen av produkter och tjänster, där vissa regelbundet utkommande samlingspublikationer och informationsprodukter med regional information sannolikt kommer att upphöra. Det är inte möjligt att fortsätta öppnandet av datamaterial som planerat, t.ex. när det gäller uppgifterna om småområden och gränssnittslösningar. Också stödverksamheterna omfattas av granskningen.

När planerna har preciserats informeras intressegrupperna närmare om eventuella minskningar. Besluten om åtgärder fattas under höstens lopp.

Anpassning i första hand med hjälp av olika uppgiftsarrangemang och produktivitetsfördelar

"Vi har under de senaste åren förbättrat produktiviteten med en årstakt på omkring 2 procent och dessutom genomfört omfattande produktivitetsprojekt, vilkas nytta börjar realiseras fr.o.m. i år. Det enda sättet att klara dessa nedskärningar är trots det att minska produktionen", konstaterar överdirektör Jarmo Hyrkkö.

Största delen av Statistikcentralens utgifter är personalkostnader. Vi försöker genomföra minskningarna av verksamheten i så stor utsträckning det är möjligt med hjälp av interna uppgiftsarrangemang och naturlig avgång. "Det är möjligt att vi står inför sa-förhandlingar, om andra åtgärder inte är tillräckliga för att uppnå besparingar", säger överdirektör Hyrkkö.

Förfrågningar:
Överdirektör Jarmo Hyrkkö, tfn 029 551 3473
Överdirektören för statistikproduktionen, Timo Koskimäki, tfn 029 551 3495
e-post förnamn.efternamn(at) stat.fi