Tiedote 10.2.2005

Konkursseja vähemmän kuin 20 vuoteen

Vuoden 2004 aikana pantiin vireille 2 417 konkurssia, mikä on 13 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vireille pantiin vuonna 2004 vähemmän konkursseja kuin kertaakaan sitten vuoden 1985. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen konkurssitilastosta.

Vuotta aiempaan verrattuna konkurssit vähenivät vuoden 2004 aikana majoitus- ja ravitsemistoimintaa lukuun ottamatta kaikilla päätoimialoilla. Eniten konkurssit vähenivät maa-, metsä- ja kalatalouden päätoimialalla sekä teollisuudessa.

Konkurssien vuoksi uhatuksi joutui tammi-joulukuussa 2004 kaikkiaan 9 100 työpaikkaa, mikä on noin 1 900 vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.

Vireille pannut konkurssit 1985-2004

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä lisääntyi

Käräjäoikeuksiin jätettiin tammi-joulukuussa 4 449 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta, mikä on 227 enemmän kuin vuotta aiemmin. Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemuksia on sitä koskevan lain voimaantulon (8.2.1993) jälkeen tehty kaikkiaan 81 500.

Tilastokeskuksen konkurssitilasto perustuu käräjäoikeuksien ilmoituksiin vireille tulleista konkursseista, yrityssaneerauksista ja yksityishenkilöiden velkajärjestelyistä. Yritysten taustatiedot saadaan Tilastokeskuksen yritysrekisteristä.

Vireille pannut konkurssit toimialoittain 2004 ja 2003

Konkurssit 2004 Konkurssit 2003
Konkurssiin haetut yritykset ja yrittäjät 2375 2 714
- Maa-, metsä- ja kalatalous 37 54
- Teollisuus, kaivostoiminta, energiahuolto 310 394
- Rakentaminen 454 459
- Kauppa 450 524
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 182 177
- Kuljetus, tietoliikenne, varastointi yht. 176 207
- Muut palvelut yht. 548 614
- Toimiala tuntematon 218 285
Konkurssiin haetut yksityishenkilöt 42 55
Konkurssiin haettuja kaikkiaan 2417 2 769

Vireille pannut konkurssit maakunnittain 2004 ja 2003

Konkurssit


2004
Konkurssit


2003
Uusimaa 812 921
Itä-Uusimaa 51 35
Varsinais-Suomi 212 236
Satakunta 89 120
Kanta-Häme 80 72
Pirkanmaa 211 204
Päijät-Häme 98 109
Kymenlaakso 71 79
Etelä-Karjala 48 53
Etelä-Savo 72 78
Pohjois-Savo 79 104
Pohjois-Karjala 42 47
Keski-Suomi 102 132
Etelä-Pohjanmaa 99 123
Pohjanmaa 95 105
Keski-Pohjanmaa 48 46
Pohjois-Pohjanmaa 132 181
Kainuu 23 34
Lappi 41 77
Ahvenanmaa 12 13
Konkurssiin haettuja kaikkiaan 2 417 2769

Lähde: Konkurssitiedote 2/2005. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Moisio (09) 1734 3239, Riitta Forsman (09) 1734 3240

Tiedotteeseen liittyvä tilastojulkistus ja aikasarjat vireille pannuista konkursseista ja yrityssaneerauksista päätoimialoittain statfin.stat.fi