Pressmeddelande 5.12.2005

Utnämning vid Statistikcentralen: Tuula Kuivalainen utnämnd till marknadsföringsdirektör

Ekonomie magister Tuula Kuivalainen har utnämnts till marknadsföringsdirektör vid Statistikcentralen för femårsperioden 1.12.2005-30.11.2010. Marknadsföringsdirektören ansvarar för Statistikcentralens marknadsföring och stödet för kundprocesser samt för de tjänster regionkontoren producerar. Dessutom koordinerar och utvecklar hon den avgiftsbelagda kundverksamheten.

Tuula Kuivalainen har sedan år 2004 verkat som självständig marknadskonsult. Tidigare har hon bl.a. arbetat som affärsområdesdirektör vid TSN Gallup Oy, som marknadsföringsdirektör och verkställande direktör vid Markkinatutkimus Oy och som vice verkställande direktör vid Suomen Gallup-Media Oy.

Mera information:
Informatör Erja Seppänen tfn (09 ) 1734 2569

Tuula Kuivalainens kontaktinformation:
tfn (09) 1734 3635
förnamn.efternamn@stat.fi