Pressmeddelande 31.1.2005

Bostadspriserna nästan oförändrade under oktober-december

Enligt förhandsuppgifterna var bostadspriserna nästan oförändrade under sista kvartalet år 2004. Priserna på gamla höghusbostäder steg i medeltal med 0,2 procent på hela landets nivå jämfört med föregående kvartal. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 0,1 procent och på annat håll i Finland med 0,3 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisstatistik över bostäder, som bygger på statsförvaltningens material. Förhandsuppgifterna innehåller omkring två tredjedelar av handeln med höghus- och radhusbostäder. De slutliga uppgifterna som utges i april 2005 täcker alla bostadsaffärer.

I Helsingfors var priserna på gamla höghusbostäder oförändrade från föregående kvartal. I Vanda och Esbo steg priserna med 0,6 procent. I Tammerfors steg priserna med 1,6 procent, i Kuopio med 2,8 procent och i Lahtis med 0,4 procent. I Jyväskylä sjönk priserna med 0,1 procent och i Uleåborg med 1,1 procent. I Åbo var priserna oförändrade.

På årsnivå steg priserna på gamla höghusbostäder i hela landet med i medeltal 5,5 procent. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 4,2 procent och på annat håll i Finland med 6,8 procent. Enligt förhandsuppgifterna gjordes år 2004 omkring 67 000 bostadsaffärer, vilket är 3,2 procent mer än år 2003.

Realprisindex för gamla höghusbostäder kvartalsvis
I/1970-IV/2004, 1970=100 (enligt levnadskostnadsindexet)

Skuldfria kvadratpriser på gamla höghusbostäder i genomsnitt,
indexet på 4:e kvartalet 2004 samt förändringar från 3:e kvartalet 2004
och 4:e kvartalet 2003. Uppgifterna är preliminära.Område
Medelpris,
e/m2
2004/4
Indextal
2004/4
Förändring av indexet, %
2004/3-2004/4
Förändring av indexet, %
2003/4-2004/4
Antalet affärer i statistiken2004/4
Hela landet 1 613 122,6 0,2 5,5 8550
Huvudstadsregionen 2 395 123,8 0,1 4,2 3015
Övriga Finland 1 204 121,4 0,3 6,8 5535
Nyland 2 246 123,7 0,0 4,3 3590
Östra Nyland 1 496 136,0 2,9 6,2 61
Egentliga Finland 1 261 127,0 -0,2 7,4 881
Satakunta 994 119,1 0,3 6,9 253
Egentliga Tavastland 1 106 118,9 -3,6 3,4 204
Birkaland 1 411 121,6 0,6 6,0 809
Päijänne-Tavastland 1 106 123,3 -1,5 5,6 480
Kymmenedalen 894 117,4 0,1 9,0 289
Södra Karelen 1 156 115,1 2,6 6,0 182
Södra Savolax 1 031 120,3 6,3 9,6 177
Norra Savolax 1 224 125,6 4,0 10,0 361
Norra Karelen 1 156 126,8 -1,2 5,6 141
Mellersta Finland 1 206 115,3 0,3 6,1 354
Södra Österbotten 964 115,3 3,0 9,3 66
Österbotten 1 092 111,9 -1,0 6,3 172
Mellersta Österbotten 949 120,9 6,9 14,9 45
Norra Österbotten 1 382 123,7 -0,9 5,3 254
Kajanaland 993 114,6 1,6 9,6 64
Lappland 905 107,6 2,2 10,8 167
Helsingfors 2 2 621 124,2 0,0 3,8 2068
Helsingfors-1 3 530 124,9 -0,2 4,7 364
Helsingfors-2 2 707 124,9 -0,5 4,1 972
Helsingfors-3 2 096 123,4 -1,9 2,0 319
Helsingfors-4 1 808 121,5 3,9 2,1 413
Esbo-Grankulla 2 037 122,3 0,6 6,3 495
Vanda 1 660 122,5 0,6 5,1 452
Ramkommuner 3 1 382 122,6 -0,4 4,8 442
Borgå 1 691 137,8 1,4 7,4 53
Tammerfors 1 597 124,0 1,6 6,4 571
Åbo 1 393 131,4 0,0 9,1 607
Björneborg 1 018 117,3 0,9 4,7 150
Raumo 1 041 124,7 -3,3 8,8 63
Villmanstrand4 1 292 116,8 4,6 4,2 129
Kotka 905 115,1 -4,3 9,4 118
Kouvola 974 121,5 9,0 9,2 106
Lahtis 1 196 125,8 0,4 6,9 339
Tavastehus 1 337 124,3 -3,7 4,4 120
Kuopio 1 438 128,5 2,8 12,0 226
Jyväskylä 1 396 116,6 -0,1 6,4 242
Vasa 1 205 112,0 -0,3 4,6 140
Seinäjoki 1 070 115,9 5,2 7,4 45
Karleby 958 122,6 7,4 16,1 43
S:t Michel 1 267 127,0 9,0 10,2 70
Joensuu 1 369 135,5 -0,7 7,3 99
Uleåborg 1 489 126,2 -1,1 6,5 204
Kajana 1 052 120,1 2,5 13,5 52
Rovaniemi 1 039 110,5 -0,1 13,6 99

..= Mindre än 20 affärer i statistiken, uppgifter publiceras inte
1 Nominellt prisindex 2000=100
2 Helsingfors områdesindelning grundar sig på klassificering av postnummerområden. En detaljerad
områdesindelning finns på Internet på adressen www.tilastokeskus.fi/til/ashi/luo.html
3 Ramkommuner = Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihimäki, Sibbo, Tusby och Vichtis
4 På kvartalsförändringen i Villmanstrand-2 området inverkar den exceptionella strukturen av handeln
under 3:e kvartalet.

Källa: Bostadspriser 2004, 4:e kvartalet

Förfrågningar: Annika Klimenko (09) 1734 3397, Petri Kettunen (09) 1734 3558