Pressmeddelande 29.4.2005

Bostadspriserna steg något i januari-mars

Enligt förhandsuppgifterna steg bostadspriserna något under det första kvartalet av år 2005. Priserna på gamla höghusbostäder steg i genomsnitt med 0,6 procent på hela landets nivå jämfört med föregående kvartal. Priserna i huvudstadsregionen steg med 0,2 procent och i övriga delar av landet med 1,0 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisstatistik över bostäder, som baserar sig på skatteförvaltningens material. Förhandsuppgifterna omfattar omkring två tredjedelar av bostadsaffärerna med gamla höghusbostäder och radhusbostäder.

I Helsingfors steg priserna på gamla höghusbostäder med 0,1 procent och i Esbo med 1,0 procent jämfört med föregående kvartal. I Vanda var priserna oförändrade. I Tammerfors steg priserna med 0,3 procent, i Åbo med 0,6 procent, i Kuopio och Jyväskylä med 2,5 procent. I Lahtis var priserna oförändrade och i Uleåborg sjönk priserna med 0,5 procent.

På årsnivå steg priserna på gamla höghusbostäder i hela landet med i genomsnitt 3,5 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,6 procent och på annat håll i Finland med 4,4 procent.

Realprisindex för gamla höghusbostäder kvartalsvis
I/1970-I/2005, 1970=100 (efter levnadskostnadsindexet)

Skuldfria kvadratpriser på gamla höghusbostäder i genomsnitt,
index under 1:a kvartalet 2005 och förändringar från 4:e kvartalet 2004
och 1:a kvartalet 2004. Uppgifterna är preliminära.Område
Medelpris,
e/m2
2005/1
Indextal 1
2005/1
Förändring av indexet, %
2004/4-2005/1
Förändring av indexet, %
2004/1-2005/1
Antalet affärer i statistiken,
2005/1
Hela landet 1 628 123,4 0,6 3,5 9005
Huvudstadsregionen 2 411 124,0 0,2 2,6 3002
Övriga Finland 1 219 122,9 1,0 4,4 6003
Nyland 2 271 124,2 0,4 3,0 3608
Östra Nyland 1 512 135,6 -1,0 6,8 111
Egentliga Finland 1 266 128,6 0,5 3,5 980
Satakunta 1 021 122,0 2,8 5,4 230
Egentliga Tavastland 1 205 127,3 6,9 8,8 177
Birkaland 1 416 122,0 0,4 5,7 953
Päijänne-Tavastland 1 126 124,0 0,2 2,0 509
Kymmenedalen 886 118,3 0,2 2,8 343
Södra Karelen 1 159 117,4 2,4 1,1 199
Södra Savolax 991 117,7 -2,4 1,4 212
Norra Savolax 1 254 129,3 3,2 8,1 431
Norra Karelen 1 199 132,9 3,0 5,3 153
Mellersta Finland 1 260 117,3 1,3 3,7 348
Södra Österbotten 902 110,5 -3,5 6,5 59
Österbotten 1 078 110,0 -2,6 2,5 140
Mellersta Österbotten 875 115,6 -4,6 2,8 45
Norra Österbotten 1 339 123,2 0,0 0,9 269
Kajanaland 991 111,5 1,0 10,5 98
Lappland 905 111,2 3,9 2,4 140
Helsingfors 2 2 639 124,2 0,1 1,9 2054
Helsingfors-1 3 550 125,6 1,0 2,7 323
Helsingfors-2 2 746 125,2 0,2 2,2 1039
Helsingfors-3 2 099 122,1 -1,1 -0,7 312
Helsingfors-4 1 786 119,8 -1,5 1,7 380
Esbo-Grankulla 2 063 123,7 1,0 7,6 459
Vanda 1 652 122,7 0,0 1,7 489
Ramkommuner 3 1 461 126,0 2,7 6,7 481
Borgå 1 733 141,0 1,1 11,8 88
Tammerfors 1 588 124,0 0,3 6,5 703
Åbo 1 401 133,2 0,6 4,2 674
Björneborg 1 072 119,8 2,4 3,7 150
Raumo 1 089 133,3 6,2 7,2 63
Villmanstrand 1 323 120,5 3,1 1,9 134
Kotka 920 120,3 3,5 3,2 118
Kouvola 900 115,4 -5,1 0,7 131
Lahtis 1 207 125,8 0,0 2,8 373
Tavastehus 1 434 132,0 6,4 7,7 103
Kuopio 1 472 132,2 2,5 8,1 264
Jyväskylä 1 472 120,4 2,5 5,2 232
Vasa 1 171 109,9 -2,6 1,2 107
Seinäjoki 973 111,3 -2,7 5,3 37
Karleby 879 116,9 -5,0 3,0 42
S:t Michel 1 252 125,3 -1,4 1,1 93
Joensuu 1 446 141,7 2,6 6,8 118
Uleåborg 1 443 125,1 -0,5 0,8 201
Kajana

1 022 115,6 -3,7 13,4 76
Rovaniemi 1 004 112,2 3,3 9,2 76

..= Mindre än 20 affärer i statistiken, uppgifter publiceras inte
1 Nominellt prisindex 2000=100
2 Helsingfors områdesindelning bygger på klassificering av postnummerområden. En detaljerad områdesindelning finns på internet på adressen www.tilastokeskus.fi/asuminen
3 Ramkommuner = Hyvinge, Järvenpää, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihimäki, Sibbo, Tusby och Vihtis

Källa: Bostadspriser 2005, 1:a kvartalet
Förfrågningar: Mikko Saarnio (09) 1734 3632, Petri Kettunen (09) 1734 3558, asuminen.tilasto@tilastokeskus.fi