Pressmeddelande 13.5.2005

Inflationen tilltog i april till 1,2 procent

Enligt Statistikcentralen var förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, 1,2 procent i april. I mars var den 1,0 procent. Den största orsaken till det svaga tilltagandet av inflationen var att bensinen blev dyrare.

På årsnivå steg konsumentpriserna mest på grund av att priserna på bränslen steg och på grund av hyresförhöjningar. Inflationen påverkades också av att priserna på catering och bostäder steg. Stegringen av konsumentpriserna dämpades å sin sida mest av att samtalsavgifterna blev billigare. Priserna på hemelektronik, hemdatorer samt begagnade bilar sjönk också och räntorna sjönk från i fjol.

Från mars till april steg konsumentpriserna med 0,3 procent. Stegringen berodde till största delen på att bensinen blev dyrare.

Statistikcentralens intervjuare samlar in omkring 50 000 prisuppgifter om 492 förnödenheter i mitten av varje månad i ungefär 3 000 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå 1/2001-4/2005

Indextalen finns här (bara på finska): Kuluttajahintaindeksi 2000=100

Källa: Konsumentprisindex 2005, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Koskimäki (09) 1734 3479, Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Mari Ylä-Jarkko (09) 1734 3310, khi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi