Pressmeddelande 25.4.2006

Producentpriserna för tjänster steg i januari-mars

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster med 1,5 procent under det första kvartalet år 2006 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Prisstegringen påverkades mest av att vägtransporten av gods och databehandlingstjänsterna blev dyrare jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Prisstegringen dämpades mest av att priserna på telekommunikation gick ned.

Producentpriserna för tjänster steg med 0,7 procent från föregående kvartal. Stegringen berodde huvudsakligen på att databehandlingstjänsterna och de tekniska tjänsterna blev dyrare.

Producentprisindex för tjänster 2005=100, 1:a kvartalet 2006 *

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
Producentprisindex för tjänster 2005=100 101,4 0,7 1,5
- Hotell- och restaurangverksamhet 102,9 0,5 -0,1
- Transport, magasinering och kommunikation 100,3 -0,2 0,1
- Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet; företagstjänster 102,0 1,3 2,7
- Andra samhälleliga och personliga tjänster 100,5 0,9 -0,6

*Producentprisindexet för tjänster mäter utvecklingen av priser på de tjänster som företagen producerat.

Producentprisindexet för tjänster publiceras för första gången

Producentprisindexet för tjänster är ett nytt index som nu publiceras för första gången. Tidigare har Statistikcentralen försöksvis publicerat index för 13 näringsgrenar. Nu publiceras för första gången ett totalindex, som består av index för 24 olika näringsgrenar. Producentprisindexet för tjänster kompletterar den bild som konsumentprisindexet och producentprisindexet för industrin ger av prisförändringarna inom samhällsekonomin.

Totalindexet täcker för närvarande omkring 48 procent av alla marknadstjänster. Statistikcentralen förbättrar täckningen genom att utveckla index för nya servicebranscher. Det är möjligt att börja publicera ett nytt index, då man samlat in uppgifter om näringsgrenen från tillräckligt många företag under minst ett år och då man säkerställt att man på basis av det prismaterial som uppgiftslämnarna levererat tillräckligt tillförlitligt kan beräkna de indextal som beskriver den genomsnittliga prisutvecklingen för näringsgrenen.

Källa: Producentprisindex för tjänster 2006, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sanna Nieminen (09) 1734 3469, Ilkka Lehtinen (09) 1734 3478; pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Länkar: Offentliggörande i samband med meddelandet