Tiedote 21.8.2007

Työllisyys ja työttömyys heinäkuussa 2007

- Työllisiä 55 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 72,9 prosenttia
- Työttömyysaste 5,9 prosenttia, työttömänä 161 000 henkeä
- Työnvälityksessä 32 000 uutta avointa työpaikkaa
- Tammi-heinäkuussa 2007 keskimäärin 50 000 työllistä enemmän kuin vuotta aiemmin

Työllisiä oli heinäkuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 595 000, mikä oli 55 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyys lisääntyi sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Jatkuvaa kokoaikatyötä tekevien osuus kaikista palkansaajista oli 72,0 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 71,5 prosenttia. Työllisten määrä lisääntyi Etelä-Suomen, Länsi-Suomen ja Oulun lääneissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15-64-vuotiaista oli heinäkuussa 72,9 prosenttia, mikä oli 1,1 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste oli 75,1 prosenttia ja naisten työllisyysaste 70,7 prosenttia. Työllisyysasteen kausivaihtelusta tasoitettu trendi *) oli 70,1 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 7/2006 - 7/2007, tuhatta henkeä

  Heinäkuu 2007 Heinäkuu 2006 MUUTOS, %
7/06 - 7/07
 Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
 Työlliset yhteensä 2 595 2 540 2,2
 - palkansaajat 2 282 2 224 2,6
 - yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 313 316 -0,9
 Työllisyysaste, % 72,9 71,8 1,12
 Työttömät 1 161 179 -9,8
 Työttömyysaste, % 5,9 6,6 -0,72
 Työvoima yhteensä 2 756 2 719 1,4
 Työvoimaosuus, % 69,2 68,6 0,62
 Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 225 1 245 -1,6
 - opiskelijat 188 207 -9,1
 - kotitaloustyössä 97 100 -2,9
 
 Työministeriön työnvälitystilasto:
 Työttömät työnhakijat 238 272 -12,4
 - yli vuoden työttömänä olleet 53 66 -20,4
 Tukitoimenpitein työllistetyt 38 36 4,5
 Työvoimakoulutuksessa 21 20 7,9
 Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 16 15 4,6
 Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 32 25 29,1
 Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
 1 Kansainvälisen työjärjestön ILO:n suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Työttömiäoli työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2007 heinäkuussa 161 000, mikä oli 18 000 vähemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Työttömyysaste oli 5,9 prosenttia eli 0,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen kausivaihtelusta tasoitettu trendi *) oli heinäkuussa 6,9 prosenttia.

Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 4,6 prosenttia, ja korkein Itä-Suomen läänissä, 9,7 prosenttia. 15-24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli heinäkuussa 9,5 prosenttia, mikä oli 0,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Nuorten työttömyysasteen kausivaihtelusta tasoitettu trendi *) oli 16,2 prosenttia.

Vuoden 2007 tammi-heinäkuussa työllisiä oli työvoimatutkimuksen mukaan keskimäärin 2 488 000 henkeä eli 50 000 enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Työttömiä puolestaan oli keskimäärin 198 000 eli 25 000 vähemmän kuin vuoden 2006 tammi-heinäkuussa.

Työvoimatoimistoissa oli heinäkuun 2007 lopussa kaikkiaan 238 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 34 000 pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Työttömyys laski edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettujen määrä oli 4 000 suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 2,7 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 29 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 6 000 pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin heinäkuussa 32 000 uutta avointa työpaikkaa eli 7 000 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot kootaan kaikilta kuukauden viikoilta.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15 vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tilastointierojen vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILO:n suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä voivat erota toisistaan. Eroja on selvitetty Internet-osoitteessa http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2006-02-07_men_002.html.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi heinäkuun työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli eli virhemarginaali on noin ± 0,5 prosenttiyksikköä. Heinäkuun työttömien määrän luottamusväli on noin ± 14 000 henkeä.

*) Katso kausitasoitetusta trendistä ja sen käytön rajoituksista
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html

Lisätietoja:
Tilastokeskus: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Juha Martikainen (09) 1734 3225 Tietopalvelu/Työvoimatutkimus (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi
Työvoimatutkimuksen kotisivu: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html

Työministeriö: Oiva Lönnberg 010 60 48048, Internet: http://www.mol.fi/tyollisyyskatsaus

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi)