De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Körkort

Tillstånd som krävs för att köra ett motorfordon och som beviljas av polisen. För körkort krävs att förarexamen har avlagts och godkänts samt att ålders- och hälsokraven är uppfyllda. De nya körkorten innehåller förutom personuppgifter också namnet på den polisenhet som beviljat körkortet, datum för beviljandet av körkortet, administrativt nummer, sista giltighetsdag, körkortsklass och specialvillkor (t.ex. glasögon).



Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa